Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie

Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

W Polsce popularną formą jest dofinansowywanie przez pracodawcę studiów i kursów dla zatrudnionych już pracowników. W wielu krajach (np. USA czy WB) znane jest angażowanie się biznesu w finansowanie studiów młodym ludziom zanim jeszcze zaczną aktywność zawodową. Zdaniem badaczy ta forma pomocy może zacząć być powszechna dopiero za kilkanaście lat.  Wielu młodych ludzi z pokolenia millenials (grupa urodzona na przełomie lat 80tych i 90tych i wchodząca w dorosłość na początku XXI wieku) zmaga się z problemem obcym dla pokolenia ich rodziców: pożyczkami studenckimi, które będą musieli spłacać wiele lat po ukończeniu edukacji. Choć ten problem częściej dotyczy studentów z państw zachodnich niż z Polski, to pracodawcy międzynarodowych firm dostrzegli, że obietnica pomocy w spłacie długu może przyciągnąć potencjalnych pracowników. Arlene S. Hirch, doradca zawodowy z Chicago, w artykule opublikowanych na branżowym portalu Society for Human Resources Management  [1]opisała najważniejsze aspekty udostępnienia takiego wciąż rzadkiego benefitu. Rzeczywiście, firmy, które wprowadziły taką formę pomocy, np. PwC (ich program Student Loan Paydown zakłada pomoc w spłacie do 1200 dolarów rocznie, co w długim rozliczeniu może obniżyć czas spłaty o 3 lata i o 10 000 dolarów) twierdzą, że pomoc w spłacie pożyczki sprzyja budowaniu zaufania w firmie jak i skutecznej rekrutacji i utrzymania pracowników. Natomiast część ekspertów zauważa, że taka forma pomocy może nie być sprawiedliwa względem tych pracowników, którzy inaczej pokierowali swoją edukacją i pożyczek nie mają; w końcu taki zasiłek nie wpływa na poprawę umiejętności zatrudnionych. Dlatego też autorka przewiduje, że dopiero, kiedy millenialsi zaczną stanowić większość pracowników dostępnych na rynku, to wzrośnie częstość występowania tego benefitu; na razie zaś zaleca mądre planowanie kariery jeszcze przed rozpoczęciem edukacji uniwersyteckiej, tak by uniknąć pożyczki – zobowiązania finansowego na wiele lat.

[1]https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/employers-explore-repaying-student-loan-debt.aspx

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej