Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Koniec specjalnych stref ekonomicznych

 Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju. Zakończy funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Z zachęt podatkowych  będą mogły korzystać firmy bez względu na wielkość.

Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji uchwalił Sejm. Zakłada, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w całym kraju. Przy czym preferowane będą przedsiębiorstwa, które chcą inwestować w rejonach o najwyższym bezrobociu.  Warunki uzyskania pomocy będą dodatkowo dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

Premiowane mają być przede wszystkim przedsięwzięcia, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski. Chodzi m.in. o transfer wiedzy, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój klastrów, ale także zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników (np. szkoleń). Ważna będzie też współpraca ze szkolnictwem zawodowym i tworzenie specjalistycznych klas. Decyzja dotycząca preferencji będzie wydawana na czas określony – od 10 do 15 lat. Im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie zmienia nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na prowadzenie w nich działalności gospodarczej, będą mieli ulgi do końca 2026 roku.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ogłoszenia sądowe publikowane w internecie


Resort sprawiedliwości chce by ogłoszenia sądów i komorników pojawiły się w elektronicznym wydaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, a nie prasie drukowanej. Przygotował nowelę kodeksu postępowania cywilnego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wyższe kary za przewinienia


Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Resort sprawiedliwości zapowiedział Skuteczną walkę z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa i niszczenia cudzych rzeczy. Zaproponowano także dłuższy czas na opłacenie mandatu karnego zaocznego…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o zarobkach administracji samorządowej


W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie o  wynagrodzeniach pracowników samorządowych. Zakłada, że wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20 proc…

czytaj więcej