Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

15.05.2018 | Autor: Krzysztof Liszka –  Crido Taxand

Kolejne wyjaśnienia MF odnośnie do wypełniania sprawozdania CIT-TP i PIT-TP

Tym razem pytanie dotyczyło wątpliwości przy wypełnianiu formularza CIT-TP zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy o CIT. W Interpelacji wskazano, iż kłopotliwe dla podatników są  w szczególności następujące zagadnienia:

  • interpretowanie sformułowania „procentowy udział w przychodach” w części F formularza,
  • ustalenie momentu, na jaki należy wskazać stan posiadania udziału w kapitale zakładowym podmiotu powiązanego w polach 8-11 formularza,
  • wskazanie w części F3 i F4 formularza transakcji z podmiotami z wielu jurysdykcji podatkowych.

W odpowiedzi Minister Finansów wskazał, iż w przypadku zarówno formularza CIT-TP jaki PIT-TP, pod pojęciem „procentowego udziału w przychodach” należy rozumieć sumę wszystkich pozycji przychodowych z rachunku zysków i strat. Ponadto w odniesieniu do stanu posiadania udziału w kapitale zakładowym z pól 8-11 formularza Minister podkreślił, iż stan ten należy odnosić do każdego dnia roku podatkowego i jeśli w jakimkolwiek dniu warunek ten zostanie spełniony, należy wypełnić odpowiednie pole formularza.  Odnosząc się do ostatniego pytania zadanego w Interpelacji, Minister doprecyzował, iż w przypadku dokonywania transakcji tego samego typu z kontrahentami z różnych krajów, wartość tych transakcji należy zsumować i wykazać zbiorczo w jednym formularzu. Niezależnie należy wskazać wszystkie kody krajów, w których siedzibę lub zarząd ma dany powiązany kontrahent podatnika wypełniającego formularz CIT-TP lub PIT-TP (sekcja F kolumna „Kody państw siedzib strony transakcji”).

W treści odpowiedzi na Interpelację nr 21099 Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż na ukończeniu są prace nad wydaniem praktycznego poradnika, omawiającego najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wypełniania formularzy CIT-TP oraz PIT-TP. Co więcej, po raz kolejny Minister dał w analizowanej odpowiedzi sygnał, iż w dalszej perspektywie planowana jest zmiana wzoru formularzy, aby były one bardziej przyjazne dla podatników. Daje to nadzieję, że  problem wypełniania formularzy CIT-TP i PIT-TP, z którym boryka się  lub za chwilę będzie musiało zmierzyć się wielu podatników, okaże się w przyszłości mniejszym obciążeniem.


Autor: Krzysztof Liszka –  Crido Taxand
Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


22.05.2018 | Autor: Kamil Skomorowski – Crido Taxand

Ulga B+R nie dla producentów oprogramowania?


Od początku 2018 r. wprowadzono ograniczenie w możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tylko do przychodów kwalifikujących się do źródła “działalność operacyjna”. Innymi słowy, ulga nie obniży zobowiązania podatkowego ze źródła zyski kapitałowe…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand

Używanie loga bez wynagrodzenia nie zawsze z CITem


Dziś kilka słów o nieodpłatnym (bez dodatkowego wynagrodzenia) używaniu loga / znaku firmowego w ramach grup kapitałowych. Kilka dni temu pojawiły się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym temacie…

czytaj więcej

21.05.2018 | Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand

TP: Nowe formularze CIT-TP i PIT-TP prawie gotowe


Na stronach Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP…

czytaj więcej