Rozwój

05.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kobiety boją się podejmowania ryzykownych kroków w swoich karierach – jak to zmienić?

Odważne decyzje sprzyjają karierze.  Jednak ryzyko nie jest domeną pań. Kobiety przypisują swój sukces dokładności i rzetelności, a rzadziej powołują się na umiejętności przywódcze.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez globalną firmę konsultingową KPMG (na próbie 2012 kobiet z dyplomem uniwersyteckim, pracujących umysłowo w Stanach Zjednoczonych), aż 55 proc. ankietowanych zdaje sobie sprawę, że podejmowanie ryzyka sprzyja szybszemu rozwojowi kariery. Dodatkowo, pracownice zauważyły, że ryzykowne decyzje sprzyjają rozwijaniu nowych umiejętności, pewności siebie jak i szacunku współpracowników. Jednak ta świadomość nie wpływa na ich zachowanie. Kobiety są mniej skłonne do ryzyka niż mężczyźni. A to oznacza, że rzadziej niż panowie proszą o podwyżkę lub przeniesienie do innej pracy czy innego miejsca wykonywania pracy. Jeżeli już się decydują n, to a ryzykowne zachowania to raczej sprzyjające rozwojowi firmy lub zespołu, a nie indywidualnej kariery. Aż 66 proc. ankietowanych z chęcią podjęłaby się prowadzenia nowego projektu, ale tylko 35 proc. nie obawiała się zapytania o podwyżkę.

Staż pracy nie wpływa na wzrost pewności siebie; patrząc z perspektywy długości zatrudnienia, 45 proc. kobiet ze stażem mniejszym niż 5 lat było otwarte na duże zmiany w karierze, a tylko 37 proc. kobiet ze stażem większym niż 15 lat zdecydowałoby się na podobny krok. Branżowy portal SHRM (Society of Human Resources Management) poprosił Michele Meyer-Shipp, z  KPGM o komentarz do badania. Meyer-Shipp zwróciła uwagę, że kobiety przypisują swój sukces dobrym nawykom pracy, takim jak dokładność i rzetelność, a rzadziej powołują się na zdolność podejmowanie ryzyka i umiejętności przywódcze. Według Meyer-Shipp, kobiety wciąż organizują swoją pracę tak, by nie stracić, a nie żeby wygrywać – i awansować. Dyrektorka podsunęła też kilka rozwiązań, jak wspierać kobiety w trudnych decyzjach, np. przez powołanie stanowiska doradcy zawodowego, który pomagałby kierować karierą wewnątrz korporacji, czy większą elastycznością w wyborze dodatkowym szkoleń.

Omówienie badania: https: //www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/behavioral-competencies/global-and-cultural-effectiveness/pages/women-see-taking-big-chances-at-work-as-risky-business.aspx/

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej