Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kłopoty zawodowe polskich policjantów

Świadomość występowania stresu zawodowego i jego konsekwencji jest niezwykle ważna dla pracodawców, szczególnie w pracy podniesionego ryzyka – między innymi pracy funkcjonariuszy policji.

Badania w całym świecie zgodnie potwierdzają, że wśród służb mundurowych, policjanci najczęściej cierpią na depresję i mają najwyższy współczynnik samobójstw związany z wypaleniem zawodowym i postępującym osłabieniem zdrowia psychicznego i fizycznego. Przyjmuje się, że stres zawodowy policjantów może być dwojaki: wynikający z tzw. czynności operacyjnych (np. częstego kontaktu z przemocą, groźbami, śmiercią kolegów w akcji) lub złej organizacji pracy (np. złej komunikacji z przełożonymi), ale ich wzajemna relacja, jak i specyficzne czynniki negatywnie wpływające na zły stan psychiczny policjantów nie zostały dokładnie określone. Dr Łukasz Baka, psycholog z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zajmujący się badaniem stresu wśród różnych grup zawodowych, w marcowym numerze „The International Journal of Human Resource Management” opublikował analizę wyników ankiety przeprowadzonej na próbie reprezentatywnej prawie 8000 polskich policjantów i policjantek (z ok. 97 500 wszystkich zatrudnionych). Ankieta zapewniła podstawę do przyjrzenia się podstawom problemów ze zdrowiem psychicznym wśród funkcjonariuszy. Wynika z niej, że problemy psychologiczne spowodowane błędami organizacyjnymi są częstsze niż te spowodowane przez czynności operacyjne; natomiast stres związany z czynnościami operacyjnymi jest trwalszy i bardziej dotkliwy. Staż pracy i płeć funkcjonariuszy również są pozytywnie skorelowane z częstotliwością depresji – negatywne skutki pracy częściej odbijają się na psychice wieloletnich pracowników i kobiet. Policjanci wymienili też brak wsparcia przełożonych, brak wpływu na swoją pracę i brak poczucia kontroli jako czynniki potęgujące złe samopoczucie i wypalenie. Pełny tekst badania dostępny jest tu: https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1443962


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wskaźniki efektywności działań, które umocnią markę firmy


W czasach, gdy firmom coraz trudniej jest o pozyskanie, a niekiedy utrzymanie specjalisty warto zastanowić się czy odpowiednio dbamy o pozycjonowanie na rynku. Coraz częściej skuteczny employer branding staje się częścią pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wysokie zarobki, a stres i odpowiedzialność


Stres wzrasta proporcjonalnie do zarobków. Niekiedy przysłania zadowolenie z pracy…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie


Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton…

czytaj więcej