Rozwój

13.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kłopoty z zatorami płatniczymi

Już większość przedsiębiorców ma problemy z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów, a na płatności czekają średnio 114 dni.

W ostatnim raporcie Krajowego Rejestru Długów BIG SA i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” podano, że problemy z wyegzekwowaniem pieniędzy od kontrahentów ma już 88 proc. firm. Najbardziej narażone na ryzyko braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty ze strony kontrahentów są przedsiębiorstwa, które sprzedają towary i usługi z odroczonym terminem płatności. Dłużnicy, czyli odbiorcy tych usług, często odwlekają termin płatności, kredytując swoją działalność właśnie kosztem dostawców. W efekcie polskie firmy na pieniądze czekają średnio 3 miesiące i 24 dni. Analizując okres przeterminowania z perspektywy wielkości przedsiębiorstw, najdłużej na otrzymanie płatności czekają firmy małe: przeciętnie 4 miesiące i 15 dni.

– Obserwujemy, że w relacjach asymetrycznych, w których firma z sektora MŚP świadczy jakąś usługę lub dostarcza towar większemu podmiotowi, duże firmy często wykorzystują dominującą pozycję względem swoich dostawców i nie respektują ustalonych terminów płatności. Przez to ci najmniejsi są najbardziej narażeni na zatory płatnicze i ryzyko bankructwa. Dlatego jako fintech faktoringowy od początku wspieramy te właśnie przedsiębiorstwa, oferując im jeden z najlepszych instrumentów służących poprawie płynności finansowej, czyli eFaktoring. Teraz także postanowiliśmy sprawdzić, czy przedsiębiorcy są świadomi zagrożeń, jakie niosą ze sobą zatory płatnicze, i czy widzą potrzebę korzystania jeszcze z innych dostępnych na rynku narzędzi wspierających płynność finansową – mówi Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu NFG.

– Jak pokazuje nasze badanie, potrzeba przedsiębiorców aby zapewnić sobie kompleksową ochronę przed zatorami jest dość duża. Ponad 63 proc.firm wybrałaby dodatkowe usługi w tym zakresie. Zdaniem przedsiębiorców, najlepszą formą ochrony i odzyskania pieniędzy jest windykacja należności. Na tę usługę zdecydowałoby się 42,1 procent badanych. Na drugim miejscu przedsiębiorcy wskazywali ubezpieczenie należności. Sprawdzanie i monitorowanie kontrahenta znalazło się na trzecim miejscu, a dopisywanie kontrahenta do rejestru dłużników to wybór co piątego przedsiębiorcy – dodaje Dariusz Szkaradek.

Drugi wybór przedsiębiorców to ubezpieczenie należności. Tę usługę wskazało 39 proc. badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się: sprawdzanie i monitorowanie kontrahenta (37 proc.) oraz dopisywanie kontrahenta do rejestru dłużników (21 proc.).

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej