Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

14.05.2018 | Autor: Katarzyna Dąbkowska – Crido Taxand

W jakim stopniu Ministerstwo zrezygnuje z PKWiU?

Główną zmianą jest odejście od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która obecnie decyduje o możliwości zastosowania obniżonych stawek VAT, na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN). Należy jednak zauważyć, że Nomenklatura Scalona dotyczy jedynie towarów, a nie usług. Zatem w celu określenia usług objętych obniżonymi stawkami VAT, MFR ma, co do zasady, dwa rozwiązania:

  • pozostanie przy PKWiU,
  • wprowadzenie formy opisowej.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że MRF skłania się raczej ku drugiemu ze wskazanych rozwiązań. Oznacza to, że wszelkie usługi, które będą objęte obniżonymi stawkami VAT będą wskazane w formie opisowej.

Podobny zabieg legislacyjny miał miejsce w 2011 roku, kiedy to zlikwidowany został załącznik nr 4 do ustawy o VAT, który przy pomocy PKWiU wskazywał usługi zwolnione z VAT. Wówczas ustawodawca, zmuszony regulacjami unijnymi, również zdecydował się na odejście od PKWiU. Usługi znajdujące się w załączniku zostały przeniesione do art. 43 ustawy o VAT oraz zostały zdefiniowane poprzez ich opis. Przykładem takich usług były usługi finansowe.

Powyżej opisany zabieg legislacyjny wiązał się z szeregiem wątpliwości podatników, którzy lawinowo zaczęli występować z wnioskami o udzielenie interpretacji indywidualnych. Podobna sytuacja może mieć miejsce również w najbliższym czasie, po wejściu w życie planowanych zmian. Na chwilę obecną nie wiadomo bowiem czy opis usług objętych obniżonymi stawkami VAT będzie odpowiadał temu z PKWiU, czy też usługi te zostaną zdefiniowane z inny sposób.

Z pewnością posiadane przez podatników opinie interpretacyjne oraz interpretacje podatkowe, utracą moc ochronną. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze informacji,  czy w zakresie usług, podatnicy również będą mogli występować o Wiążącą Informację Stawkową (tak jak będzie to miało miejsce w przypadku towarów), czy też instrumentem ochrony podatnika pozostanie interpretacja indywidualna.

Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, można spodziewać się, że po wejściu w życie nowelizacji, wielu podatników wystąpi z odpowiednimi wnioskami do organów podatkowych w celu potwierdzenia interpretacji nowych przepisów oraz możliwości zastosowania obniżonej stawki VAT do poszczególnych usług.


Autor: Katarzyna Dąbkowska – Crido Taxand
Źródło: podatkiwbiznesie.pl/


22.05.2018 | Autor: Kamil Skomorowski – Crido Taxand

Ulga B+R nie dla producentów oprogramowania?


Od początku 2018 r. wprowadzono ograniczenie w możliwości skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową tylko do przychodów kwalifikujących się do źródła “działalność operacyjna”. Innymi słowy, ulga nie obniży zobowiązania podatkowego ze źródła zyski kapitałowe…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ewelina Stamblewska – Urbaniak – Partner w Crido Taxand

Używanie loga bez wynagrodzenia nie zawsze z CITem


Dziś kilka słów o nieodpłatnym (bez dodatkowego wynagrodzenia) używaniu loga / znaku firmowego w ramach grup kapitałowych. Kilka dni temu pojawiły się wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w tym temacie…

czytaj więcej

21.05.2018 | Autor: Sandra Sawicka –  Crido Taxand

TP: Nowe formularze CIT-TP i PIT-TP prawie gotowe


Na stronach Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia zmieniającego formularze CIT/TP i PIT/TP…

czytaj więcej