Prawo

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

IKE raz jeszcze zaproponowane przez rząd

Rząd przyjął projekt ustawy likwidujący Otwarte Fundusze Emerytalne. To takie samo rozwiązanie, które zaprezentowano przed wyborami.  Jednak rząd musiał przyjąć je jeszcze raz, by mógł nad nią pracować Parlament nowej kadencji. Automatycznie dla członków OFE mają być stworzone Indywidualne Konta Emerytalne. Będzie można z nich zrezygnować i przenieść oszczędności z OFE do ZUS.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r., ale sam transfer z OFE do IKE dokona się w lipcu 2020 r. Pod koniec października zarządzały ponad 154,8 mld zł.  Rząd zdecydował o zamianie OFE w specjalistyczne fundusze emerytalne (SFIO) i w projekcie ustawy zapisał ważne dla ubezpieczonych zmiany.

Na stronach rządowych znajduje się wersja projektu ustawy z 13 listopada, nie wiadomo więc na ile zmieniły się poprzednie zapisy. Rząd w listopadzie chciał by ciągu trzech miesięcy nowego roku ubezpieczeni zdecydowali czy chcą by ich oszczędności emerytalne w OFE zostały przeniesione do nowych IKE, czy mają być przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, (który zarządza Funduszem Ubezpieczeń Społecznych). Decyzja ma polegać na chęci przeniesienia pieniędzy do ZUS, bowiem rząd chce by automatycznie trafiły do IKE. Decyzja ZUS czy IKE ma być nieodwracalna.

Jeśli ktoś wybierze IKE to mają być to jego pieniądze prywatne, inwestowane między innymi na giełdzie. Będzie można je otrzymać

( jednorazowo lub w ratach cyklicznych) po osiągnięciu wieku emerytalnego.  Rząd chce by teraz pobrana została opłata przekształceniowa (15 proc. w ciągu dwóch lat: 70 proc. tej kwoty w 2020 i 30 proc. w 2021).  W zamian chce zapisać w ustawie, iż w przyszłości od pieniędzy tych nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. Pieniądze zgromadzone na IKE będą prywatne i dziedziczone

Jeśli zaś ktoś chce przekazać pieniądze z OFE do ZUS, to ich wysokość zostanie zapisana na jego koncie w ZUS. Kwota ta będzie wliczana do przyszłej emerytury. Rząd nie pobierze tej opłaty, za to od emerytury płacony ma być podatek dochodowy.

Jeśli ktoś tego nie zrobi (w OFE konta ma ponad 15, 7 mln osób) wówczas pod koniec lipca stanie się właścicielem indywidualnego konta emerytalnego.

Rząd chce by składki do OFE przestały być przekazywane już w styczniu przyszłego roku. W ten sposób do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafi ponad 3,4 mld zł, które nie trafią na konta w OFE i mogłyby zwiększyć przyszłe prywatne oszczędności w IKE (oczywiście pomniejszone o 15 proc. opłatę). Kwotę tę rząd zapisał rząd w OSR (ocenie skutków regulacji), dokumencie dołączonym do projektu ustawy. Te pieniądze zostaną zapisane na subkontach ubezpieczonych i wesprą możliwość wypłaty świadczeń przez ZUS.

Rząd zdecydował o likwidacji mechanizmu suwaka od 31 marca. Suwak polega na tym, że na dziesięć lat przed emeryturą pieniądze z OFE są w miesięcznych ratach przekazywane do ZUS, wysokość tych rat zapisywana jest na subkoncie ubezpieczonego, a pieniądze przekazywane na wypłatę bieżącą świadczeń. Wybór tej daty oznacza, że do FUS trafi kolejnych ok. 1,75 mld zł.

Przyjęto również, że zarządzaniem środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będzie się zajmowało TFI Polskiego Funduszu Rozwoju SA (obecnie jest to ZUS).

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych


W tym tygodniu Sejm raz jeszcze będzie procedował nad nowelizacją ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat za przesunięciem do 2021 r. usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców


Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych, która daje Ministerstwu Finansów rok na udostępnienie usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Senat chce kolejnych zmian w ustawie dotyczącej Bazy Danych Odpadowych


Ustawa wprowadzająca zmiany w BDO wraca do Sejmu. Senatorowie zaproponowali by firmy miały prawo prowadzić papierową ewidencję odpadów zamiast elektronicznej na wypadek awarii rejestru BDO. Chcą wydłużenia terminu sprawozdawczości za 2019 rok…

czytaj więcej