Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Podatki

12.04.2018 | Autor: Magdalena Podolska – Senior Manager w Crido Taxand

Holenderski Coop nie dostanie zwolnienia z CIT dla zagranicznych funduszy

W analizowanej strukturze, Coop był wspólnikiem luksemburskich spółek osobowych SCSp (Societe en Commandite Special), które z kolei inwestowały w Polsce za pośrednictwem spółek komandytowych (SpK). Z uwagi na transparentność tych podmiotów na gruncie podatków dochodowych, prowadzenie inwestycji przy wykorzystaniu spółek o takiej charakterystyce, zostało uznane przez Sąd za równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Coop.  Fakt ten przesądził o odmowie przez Sąd praw do zwolnienia z opodatkowania CIT. Zdaniem WSA w Warszawie, warunkiem do zastosowania tego zwolnienia jest zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych, nie zaś prowadzenie działalności gospodarczej.

To kolejne, w ostatnim czasie, rozstrzygnięcie sądu administracyjnego w tym temacie. I z tą samą tezą.

Źródło: Wyrok WSA z dnia 23 marca 2018 r. (sygn. III SA/Wa 243/18).


Autor: Magdalena Podolska – Senior Manager w Crido Taxand

23.04.2018 | Autor: Katarzyna Górniak – Crido Taxand

Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie CbC


W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające treść rozporządzenia w sprawie CbC…

czytaj więcej

23.04.2018 | Autor: Artur Kordel – Crido Taxand

Prezent przed majówką od Ministerstwa Finansów? Omówienie limitu kosztów usług niematerialnych w CIT


MF opublikowało dzisiaj na swojej stronie internetowej omówienie art. 15e ustawy o CIT, który reguluje wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. ograniczenia wysokości kosztów ponoszonych na nabycie określonych usług niematerialnych i praw usług niematerialnych…

czytaj więcej

23.04.2018 | Autor: Tomasz Groszyk – Crido Taxand

Co z PCC od bitcoina?


Podatkowy kryzys w obrocie krypotowalutami trwa, ale jest światełko w tunelu. Temat ten urósł do rangi realnego problemu zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych. Ministerstwo Finansów szuka sposobu na wybrnięcie z sytuacji i wydaje się bliskie jego znalezienia…

czytaj więcej