Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

09.01.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie mają rzecznika – pomoże w rozwiązywaniu problemów

 

Agata Zielińska, nowo powołana Rzecznik Funduszy Europejskich, i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Fot. B. Kosiński/MR

Rzecznik Funduszy Europejskich to zupełnie nowy podmiot oczekiwany przez osoby prywatne, firmy i instytucje korzystające z unijnego wsparcia. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że to odpowiednik Rzecznika Praw Obywatelskich, który działać będzie w obszarze związanym z Funduszami Europejskimi. To ważne stanowisko objęła Pani Agata Zielińska. Swoje obowiązki sprawuje od 1 stycznia br., powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Czym zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich? Przede wszystkim przyjmuje zgłoszenia dotyczące problemów z funkcjonowaniem programów: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa oraz Pomoc Techniczna, analizuje je i wyjaśnia kwestie budzące wątpliwości.

Ponadto zbiera propozycje usprawnień w działaniu danego programu, sam proponuje zmiany poprawiające jakość  pracy instytucji, kontroluje też procedury stosowane przy udzielaniu wsparcia. Co ważne, zgłoszenia do Rzecznika Funduszy Europejskich mogą kierować wszyscy zainteresowani – zarówno osoby prywatne i firmy korzystające z unijnych środków, jak i instytucje pośredniczące w ich rozdysponowaniu.

Jak kontaktować się z Rzecznikiem?

Aby procedura współdziałania z Biurem Rzecznika Funduszy Europejskich była jak najbardziej wygodna, istnieją aż trzy możliwości kontaktu. Można przygotować tradycyjne pismo i wysłać je pocztą albo też złożyć osobiście w biurze podawczym, napisać mail lub zatelefonować, aby umówić się na spotkanie (wszystkie dane kontaktowe znajdują się w podsumowaniu komunikatu).

W zgłoszeniu do Rzecznika koniecznie należy podać swoje imię i nazwisko (w przypadku osoby prywatnej) czy nazwę (jeśli chodzi o inny podmiot). Niezbędne będzie również pozostawienie danych kontaktowych do siebie, a w rozpatrzeniu sprawy (opcjonalnie) pomogą dokumenty jej dotyczące. Zgłaszająca ją osoba czy podmiot otrzyma odpowiedź najszybciej, jak to możliwe, nie dłużej jednak niż w ciągu miesiąca.

Odpowiedź nadejdzie tą samą drogą, którą została nadesłana (czyli np. mailem), ale istnieje możliwość skierowania do Rzecznika prośby o zmianę sposobu odpowiedzi. Wszystko zgodnie z zapisami działu VIII Skargi i Wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Czym NIE zajmuje się Rzecznik

Rzecznik Funduszy Europejskich nie prowadzi między innymi postępowań:

 1. administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) (procedura odwoławcza);
 3. o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o udzielaniu informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).

Ponadto do kompetencji Rzecznika Funduszy Europejskich nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Zadanie to realizują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce. Dane kontaktowe do Punktów znajdują się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

UWAGA!!! Zwrócenie się do Rzecznika Funduszy Europejskich z prośbą o pomoc nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznicy także w województwach

Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich ma usprawnić przyznawanie unijnego wsparcia. Aby wszystko mogło działać jak najbardziej sprawnie, powstają też wojewódzkie biura Rzeczników Funduszy Europejskich. Docelowo mają się one pojawić we wszystkich szesnastu województwach, a dotychczas otwarto je w województwach:

http://rpo.dolnyslask.pl/rfe/

https://rpo.lubelskie.pl/strona-570-rzecznik_funduszy_europejskich.html

https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item/2287-rzecznik-funduszy-europejskich

http://rpo.opolskie.pl/?p=27350

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3294/rzecznik-funduszy-europejskich

http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/rzecznik-funduszy-europejskich

Dane kontaktowe do Rzecznika Funduszy Europejskich:

 • w przypadku pisma tradycyjnego:
  • wysłanego pocztą:
   Rzecznik Funduszy Europejskich
   Ministerstwo Rozwoju
   Pl. Trzech Krzyży 3/5
   00-507 Warszawa
   (z dopiskiem: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
  • doręczonego osobiście do kancelarii urzędu pod adresem:
   Ministerstwo Rozwoju
   Pl. Trzech Krzyży 3/5
   00-507 Warszawa
   (z dopiskiem: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”)
   od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15-16.15
 • w przypadku kontaktu drogą elektroniczną:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zgloszenie-do-rzecznika-funduszy-europejskich/

 • w przypadku kontaktu telefonicznego:
  • nr telefonu: (22) 273-85-99
   od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30-16.30
   (pod tym numerem można umówić się na spotkanie w biurze Rzecznika Funduszy Europejskich)

 

Wydział Promocji i Mediów
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Rozwoju

 


22.05.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Podpisano 15 tys. umów, które przyznają środki unijne przedsiębiorstwom! Sprawdź majowe nabory i dołącz do firm, które już skorzystały z Funduszy Europejskich


W maju rusza 50 nowych konkursów na środki z Funduszy Europejskich adresowanych do przedsiębiorców. Dzięki nim masz szansę zdobyć pieniądze na prace badawczo-rozwojowe, innowacje, działania edukacyjne, poprawę efektywności energetycznej, czy szkolenia…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze w Astanie


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oraz Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH S.A. w Kazachstanie we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie i Ambasadą Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Tomasz Jamróz - Radca - Departament Współpracy Ekonomicznej

Spotkanie z Wiceministrem Gruzji w Warszawie


Uprzejmie informuję, iż na 24 maja (czwartek) o godz. 13:30 w budynku MSZ RP „Articom” przy ul. J. Ch. Szucha 21 (dokładna lokalizacja – vide link) zaplanowane zostało spotkanie z gruzińskim wiceministrem z Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju…

czytaj więcej