Rozwój

09.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fundusz Pracy powinien być zlikwidowany

Zarobki nauczycieli są skandaliczne, ale podwyżka nie rozwiąże problemów edukacji – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Stanowisko ZPP jest inne niż pozostałych organizacji pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, które zaproponowały wykorzystanie w tym roku Funduszu Pracy do zaspokojenia żądań płacowych nauczycieli w tym roku.

– Nie popieramy strajku ale uważamy, że nauczyciele powinni więcej zarabiać. – mówi Katarzyna Włodarczyk – Niemyjska, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP . ZPP opowiada się za likwidacją Karty Nauczyciela, ale także Funduszu Pracy.

Kilka dni temu cztery organizacje pracodawców skupione w RDS zaproponowały by wykorzystać pieniądze z Funduszu Pracy do spełnienia płacowych postulatów związków zawodowych nauczycieli w tym roku. ZPP nie jest sygnatariuszem tego pomysłu ponieważ uważa, iż problemy edukacji należy rozwiązać w sposób całościowy: – Potrzebna jest reforma, a nie łatanie dziur – dodaje  Katarzyna Włodarczyk – Niemyjska.

ZPP uważa, że niezbędna jest reforma systemu edukacji. Jej program przedstawiono w raporcie „SZKOŁA DLA ŻYCIA KTO ZAPŁACI ZA NASZE EMERYTURY?” (http://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/06/Agenda-Polska-Szko%C5%82a-dla-%C5%BCycia.-Kto-zap%C5%82aci-za-nasze-emerytury.pdf). Związek uważa ponadto, że należy zmienić system podatkowy i danin publicznych, w tym należy zlikwidować  Fundusz Pracy (http://podatkiminus.pl/). Pozapłacowe koszty pracy są jedną z najpoważniejszych barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Składki na FP płacą pracodawcy od wynagrodzeń większości swoich pracowników. W zeszłym roku było to 2,45 proc. pensji zatrudnionego, w tym roku składka wynosi tyle samo, lecz jest podzielona: 0,15 proc. przekazywanych jest do Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a 2,30 proc. pozostaje w FP. Z ustawy budżetowej na 2019 rok wynika, że FP miał na początku roku 15 mld zł nadwyżki. W ciągu roku przedsiębiorcy wpłacą 11 mld zł w postaci składek ( z UE wpłynie 1,5 mld zł). A koszty wszystkich świadczeń przewidzianych na ten rok to 7,7 mld zł. W tym prawie: 3,2 mld zł w formie transferów do ludności i 0,66 mld zł jako opłaty powitalne i roczne do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na koniec roku nadwyżka wyniesie równo 20 mld zł. Od lat FP jest wykorzystywany nie tylko do finansowania działań na rynku pracy, ale do realizacji różnych pomysłów dotyczących polityki społecznej kolejnych rządów.

 

Link do Stanowiska ZPP ws. strajku nauczycieli

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej