Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie

W 2015 roku – z inicjatywy Prezydentów Polski i Chorwacji – postanowiono powołać Inicjatywę Trójmorza. W skład regionalnego projektu wchodzi 12 państw członkowskich Unii Europejskiej, od Estonii przez Polskę po Chorwację, leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i M. Czarnym. Nadrzędne filary Inicjatywy to: rozwój gospodarczy, spójność europejska i więzi transatlantyckie. Celem grupy jest głównie współpraca na płaszczyznach: energetycznej, logistyczno-transportowej i informatyczno-telekomunikacyjnej w Europie Środkowej.

Podczas zeszłorocznego Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbył się w Warszawie, na wniosek prezydenta Rumunii, jednogłośnie podjęto decyzję, o zorganizowaniu Szczytu w 2018 r. w Rumunii. W Deklaracji Warszawskiej zaś zapisano, że kolejnemu Szczytowi towarzyszyć będzie równolegle Forum Biznesu, które będzie miało na celu łączenie podmiotów gospodarczych, zainteresowanych współpracą ekonomiczną obliczoną na wzmacnianie więzi gospodarczych w regionie.

Bukareszteńskie Forum Biznesu jest organizowane przez Prezydencką Administrację Rumunii i Izbę Przemysłowo-Handlową Rumunii, we współpracy z Atlantic Council of the USA (ACUS) i Narodowym Uniwersytetem Administracji (SNSPA) w Rumunii. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Rumunii.

Podczas Szczytu w Bukareszcie organizatorzy chcą skoncentrować się na konkretnych programach. Planowane jest wypracowanie krótkiej listy projektów międzysystemowych, w pełni zgodnych z polityką UE, w trzech priorytetowych dziedzinach (transport, energia, technologia cyfrowa). Poparcie listy przez uczestników Szczytu oznaczać będzie jednocześnie wsparcie polityczne dla tych projektów, które – na obecnym etapie – wydają się być najbardziej wykonalne i będą miały największy wpływ na region.

Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie.

Udział w Misji dedykowany jest dla firm z sektorów transportowego, energetycznego, IT/ICT.

Podobne Misje organizować będą izby z pozostałych krajów, członków Inicjatywy Trójmorza, co stworzy niepowtarzalną okazję do nawiązania kontaktów zarówno z przedstawicielami administracji, instytucji otoczenia biznesu, ale także przedsiębiorcami z poszczególnych krajów.

Wstępny program Forum.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zainteresowania udziałem w powyższej Misji TUTAJ.

Szczegóły logistyczne dotyczące Misji przekażemy zainteresowanym firmom i instytucjom.

 

 

 

 

Jerzy Drożdż

Ambasador tytularny

Dyrektor

Biuro Współpracy z Zagranicą

 

Tel. +48 22 630 96 09

Fax +48 22 630 95 59

www.kig.pl

 

Jerzy Drożdż

Ambassador

Director

Foreign Relations Department

 

Ph. +48 22 630 96 09

Fax +48 22 630 95 59

en.kig.pl

 


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej