Rozwój

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy nie zawsze informują pracowników o elastycznych formach organizacji czasu pracy

Pomimo, że coraz więcej firm i instytucji oferuje możliwość korzystania z elastycznych form ustalania zasad pracy, to rośnie procent rodziców – pracowników, którzy deklarują, że na ich drodze zawodowej pojawiły się przeszkody związane z połączeniem pracy z obowiązkami rodzinnymi.

Stwierdziło tak 64 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn w badaniu Hays „Kobiety na rynku pracy 2019” wskazują konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne i zawodowe. Najczęstszym problemem jest zdaniem respondentów brak możliwości wzięcia dni wolnych, gdy zachoruje dziecko.  Pracownicy zwracają również uwagę na to, iż pracownicy nie biorą pod uwagę ich powinności rodzinnych przy zobowiązaniu ich do nadgodzin czy wyjazdów służbowych. Podkreślają brak przychylności firmy, przełożonych i współpracowników wobec macierzyństwa. Zauważają ponadto brak zwykłej życzliwości – zwłaszcza ze strony osób, które obecnie nie wychowują dzieci. Co zwróciło uwagę autorów raportu nawet, co trzeci rodzic nie wie, czy pracodawca oferuje świadczenia dla pracujących rodziców.

A pracę elastyczną oferuje obecnie około 70 proc. firm. Najczęściej elastyczność oznacza możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasowym, pracę zdalną (home office) albo opcję do wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu. Co ciekawe, jak wynika z badania Hays, istnieje pewna różnica w postrzeganiu dostępności rozwiązań elastycznej pracy przez mężczyzn i kobiety – możliwość skorzystania z rozwiązań pracy elastycznej deklaruje kolejno 62 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn.

– Praca elastyczna nie powinna być traktowana jako przywilej, ale sposób wykonywania zawodowych obowiązków. To rozwiązanie korzystne nie tylko dla kobiet – które jednak będą chętniej planować swoją zawodową przyszłość, gdy nie będą wybierać czy poświęcić obszar zawodowego rozwoju kosztem zobowiązań rodzinnych – ale też dla pracowników potrzebujących czasu na pozazawodowe aktywności oraz dla osób opiekujących się rodzicami – komentuje Paulina Łukaszuk z Hays Poland.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ulga w PIT dla młodych to polityczny projekt


Zwolnienie z płacenia podatku PiT przez ludzi młodych do 26 roku życia, nie stanie się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Nie rozwiązuje problemów rynku pracy. Nie stanowi uproszczenia systemu podatkowego lub prawnego. Jest jedynie precyzyjnie sformułowaną próbą dotarcia do nowego elektoratu – kosztowną zarówno dla Skarbu Państwa i samorządu, a pośrednio również dla wszystkich pozostałych uczestników życia gospodarczego, nieobjętych zwolnieniem…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Żartownisie w firmie są potrzebni


Dowcipy w pracy powinny odgrywać większą role w codziennych zajęciach pracownika…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy stworzyły ponad 133 tys. miejsc pracy w pierwszym kwartale tego roku.


Pierwsze trzy miesiące roku to czas gdy firmy przyjmują najwięcej osób do pracy. W tym roku ponad połowę z 262,3 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy i instytucje, w których pracuje do dziewięciu osób…

czytaj więcej