Rozwój

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy nie zawsze informują pracowników o elastycznych formach organizacji czasu pracy

Pomimo, że coraz więcej firm i instytucji oferuje możliwość korzystania z elastycznych form ustalania zasad pracy, to rośnie procent rodziców – pracowników, którzy deklarują, że na ich drodze zawodowej pojawiły się przeszkody związane z połączeniem pracy z obowiązkami rodzinnymi.

Stwierdziło tak 64 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn w badaniu Hays „Kobiety na rynku pracy 2019” wskazują konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne i zawodowe. Najczęstszym problemem jest zdaniem respondentów brak możliwości wzięcia dni wolnych, gdy zachoruje dziecko.  Pracownicy zwracają również uwagę na to, iż pracownicy nie biorą pod uwagę ich powinności rodzinnych przy zobowiązaniu ich do nadgodzin czy wyjazdów służbowych. Podkreślają brak przychylności firmy, przełożonych i współpracowników wobec macierzyństwa. Zauważają ponadto brak zwykłej życzliwości – zwłaszcza ze strony osób, które obecnie nie wychowują dzieci. Co zwróciło uwagę autorów raportu nawet, co trzeci rodzic nie wie, czy pracodawca oferuje świadczenia dla pracujących rodziców.

A pracę elastyczną oferuje obecnie około 70 proc. firm. Najczęściej elastyczność oznacza możliwość rozpoczynania pracy w określonym przedziale czasowym, pracę zdalną (home office) albo opcję do wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu. Co ciekawe, jak wynika z badania Hays, istnieje pewna różnica w postrzeganiu dostępności rozwiązań elastycznej pracy przez mężczyzn i kobiety – możliwość skorzystania z rozwiązań pracy elastycznej deklaruje kolejno 62 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn.

– Praca elastyczna nie powinna być traktowana jako przywilej, ale sposób wykonywania zawodowych obowiązków. To rozwiązanie korzystne nie tylko dla kobiet – które jednak będą chętniej planować swoją zawodową przyszłość, gdy nie będą wybierać czy poświęcić obszar zawodowego rozwoju kosztem zobowiązań rodzinnych – ale też dla pracowników potrzebujących czasu na pozazawodowe aktywności oraz dla osób opiekujących się rodzicami – komentuje Paulina Łukaszuk z Hays Poland.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy nieco zwalniają z planami rekrutacji


Choć nadal ci siódma  polska firma chce powiększać swoje zespoły, to optymizm pracodawców jest słabszy niż przed rokiem…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Telefon,  poczta internetowa  i komunikatory w necie źle wpływają na koncentrację


Wszechobecne nowe technologie to niestety obosieczny miecz: choć ułatwia pracę, równocześnie dostarcza wielu bodźców i rozpraszających pułapek, w które wpada wielu pracowników, bezproduktywnie marnując czas w pracy…

czytaj więcej

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pytania o lustrację w RDS


ZPP i NSZZ „Solidarność” złożą 18 września na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego wniosek, aby wszyscy członkowie powołani przez Prezydenta RP do RDS złożyli oświadczenia lustracyjne. Cezary Kaźmierczak prezes ZPP i Piotr Duda przewodniczący NSZZ “S” przygotowali projekt uchwały RDS zobowiązującej jej członków do oświadczeń lustracyjnych…

czytaj więcej