Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

10.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy zamieszają coraz więcej ogłoszeń w Internecie

Firmy szukają pracowników, jednak najwięcej ogłoszeń pojawia się w regionach, gdzie bezrobocie jest najniższe. Sprzyja to pogłębianiu różnic pomiędzy regionalnymi rynkami pracy.

W marcu liczba internetowych ofert pracy najszybciej zwiększała się w woj. kujawsko-pomorskim, mazowieckim i pomorskim. Na wyróżnienie zasługuje jednak również woj. podlaskie, w przypadku, którego wzrostowa tendencja ofert pracy, obserwowana w ostatnim roku była wyjątkowo stabilna. – Relacjonuje Robert Pater, ekonomista, który co miesiąc analizuje liczbę anonsów rekrutacyjnych w sieci i przygotowuje Barometr Ofert Pracy. Ten w marcu wyraźnie wzrósł.

W niektórych regionach kraju (warmińsko-mazurskim, lubelskim, opolskim, świętokrzyskim i podkarpackim) firmy ogłosiły mniej anonsów niż w lutym. – Największy spadek zaobserwowaliśmy w woj. podkarpackim i opolskim, jednak był to dopiero pierwsze ograniczenie liczby wakatów po kilkumiesięcznym okresie ich stabilnego wzrostu. – Ekonomista tłumaczy, że z punktu widzenia dłuższej perspektywy czasowej rynek internetowych wakatów rozwija się w każdym województwie. Najszybszy jego rozwój następuje jednak w województwach o niskiej stopie bezrobocia, a przede wszystkim w woj. mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim. Ale też zaznacza: – Sprzyja to pogłębianiu różnic pomiędzy regionalnymi rynkami pracy.

W marcu najczęściej szukano pracowników w branżach: doradztwa, nieruchomości oraz edukacji. Największy spadek zapotrzebowania na nowych pracowników wystąpił w działach przedsiębiorstw ds. zakupów firmowych, BHP i public relations. W dłuższej perspektywie czasowej największy przyrost wakatów obserwujemy w branży budowlanej.

Liczba ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych w marcu wzrosła w następujących kategoriach: doradztwo, nieruchomości, call center, zasoby ludzkie, ubezpieczenia oraz finanse i ekonomia. Wśród tych kategorii zasoby ludzkie, nieruchomości oraz doradztwo wykazują najtrwalszą wzrostową tendencję w zapotrzebowaniu na nowych pracowników. W skali roku najwięcej miejsc pracy procentowo wykreowano w kategoriach: public relations, zakupów firmowych i marketingu.

Wśród kategorii obejmujących oferty pracy dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych najbardziej dynamiczny przyrost w skali miesiąca zaobserwowany został w energetyce, IT administracji oraz budownictwie. Spadek dotyczył zaś kategorii: Internetu i e-commerce, badań i rozwoju oraz BHP. W przypadku wakatów dla specjalistów ds. BHP do spadku przyczyniły się czynniki o charakterze sezonowym. W skali roku największy przyrost obejmował kategorie BHP, budownictwa oraz inżynierii, spadek zaś wystąpił wyłącznie w branży energetycznej.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wskaźniki efektywności działań, które umocnią markę firmy


W czasach, gdy firmom coraz trudniej jest o pozyskanie, a niekiedy utrzymanie specjalisty warto zastanowić się czy odpowiednio dbamy o pozycjonowanie na rynku. Coraz częściej skuteczny employer branding staje się częścią pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wysokie zarobki, a stres i odpowiedzialność


Stres wzrasta proporcjonalnie do zarobków. Niekiedy przysłania zadowolenie z pracy…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie


Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton…

czytaj więcej