Rozwój

11.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy wstrzymały ogłoszenia o pracę

Ochłodzenie klimatu koniunktury, rosnące koszty prowadzenia działalności – w tym podniesienie płacy minimalnej zmniejszyło liczbę ogłoszeń o pracę w Internecie.

Jak wynika z badań prowadzonych przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych liczba internetowych anonsów o pracę spadał we wszystkich województwach poza opolskim. Coraz trudniej znaleźć pracę w woj. Świętokrzyskim, gdzie liczba ofert zmniejsza się od jesieni.

Wciąż poszukiwani są pracownicy do usług, największa redukcja ofert dotyczy przedstawicieli nauk ścisłych i inżynieryjnych. – Z punktu widzenia tendencji rozwojowych, od dłuższego czasu obserwujemy spowolnienie wzrostu liczby ofert pracy dla zawodów zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych oraz społecznych i prawnych. Liczba wakatów dla pracowników fizycznych od dłuższego czasu wzrasta coraz szybciej. – relacjonuje Robert Pater, autor opracowania.

Liczba ofert przeznaczonych dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, w styczniu wzrosła w następujących kategoriach: call center, sektor publiczny, kontrola jakości, marketing oraz doradztwo. Mniej jest zaś ogłoszeń w branży ubezpieczeniowej, bankowej oraz na rynku nieruchomości. Wciąż potrzebni są marketingowcy.

Liczba ofert zatrudnienia dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych i inżynieryjnych, w styczniu wzrosła jedynie w działach badań i rozwoju (R&D), produkcji oraz BHP i ochronie środowiska. Największy spadek zaobserwowano w przypadku branży energetycznej, budowlanej oraz e-commerce.

W styczniu firmy poszukiwały pracowników w hotelarstwie i gastronomii, mediach i sztuce oraz logistyce. Mniej było ogłoszeń dla nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dziesięć trendów HR


Specjaliści HR muszą być na bieżąco z wieloma czynnikami kształtującymi współczesny rynek: rozwojem technologicznym, zmianami gospodarczymi, globalizacją czy automatyzacją. Wszystkie wpływają na sposób prowadzenia działalności gospodarczej i pomagają przyciągać utalentowanych pracowników…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć na szczeblu kierowniczym w europejskich firmach


Chociaż różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są intensywnie badana przez kilka dziesięcioleci, niewiele wiadomo o różnicach płci w wynagrodzeniu na najwyższym szczeblu kierowniczym. Dotychczasowe badania sugerują, że kobiety zasiadające w radach nadzorczych zarabiają mniej niż mężczyźni, ale ta relacja jest odwrócona na stanowiskach kierowniczych: kobiety-CEO często zarabiają więcej…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

5 miliardów złotych długu mikroprzedsiębiorców


Większość firm figurujących w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Wierzycielom są winni ponad 5 mld zł – o 3,2 mld zł więcej niż przed 5 laty. Sami mają do odzyskania od kontrahentów 910 mln zł – najwięcej od dużych firm…

czytaj więcej