Rozwój

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy wciąż szukają pracowników

W kwietniu  liczby wakatów zwiększyła się w większości województw za wyjątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz opolskiego. W relacji do miesiąca ubiegłego, oferty najszybciej napływały w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim.

W ośmiu województwach oferty wzrosły trzeci miesiąc z rzędu. W regionach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia największy wzrost liczby wakatów wystąpił w woj. śląskim, zaś w regionach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia – w woj. lubelskim. Tak wynika z badania Barometru Rynku Pracy.

– Z punktu widzenia tendencji koniunkturalnych, w kraju obserwujemy obecnie spowolnienie dynamiki kreacji internetowych ofert pracy.  Województwa podzielić możemy na te, które zachowały dynamikę kreacji miejsc pracy z ubiegłego roku, te, które z miesiąca na miesiąc wykazują wolniejszy wzrost liczby ofert oraz te, w których występuje redukcja liczby ofert. Do pierwszej grupy zakwalifikowaliśmy woj. małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubelskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz warmińsko-mazurskie. Do drugiej grupy zaliczyliśmy woj.świętokrzyskie, opolskie, lubuskie oraz podlaskie. Na osobne wyróżnienie zasługuje woj. śląskie, które jako jedyne, w ciągu ostatniego roku zachowało dynamikę kreacji wakatów. – tłumaczy Robert Pater autor badania.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wszystkie województwa wykazały olbrzymi wzrost liczby ofert. Najbardziej dynamiczne zmiany wystąpiły jednak w lepiej rozwiniętych województwach, z mazowieckim na czele, wolniejsze zaś w tych słabiej rozwiniętych, przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim.

Z punktu widzenia ogólnych grup ofert pracy, w kwietniu liczba ogłoszeń, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrosła jedynie w zawodach społecznych i prawnych, nieznacznie spadając w zawodach technicznych, usługowych oraz dla pracowników fizycznych.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płace znów odbiją w górę?


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 7,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5,3 proc. w czerwcu…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Kredyt kupiecki wciąż popularny


Przedsiębiorcy dostają zapłatę, za co czwartą fakturę po terminie. Pieniądze od kontrahentów wpływają na firmowe konto średnio po 4 miesiącach i 6 dniach, czyli o 13 dni później niż na początku 2019 r…

czytaj więcej

20.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Strona internetowa poświęcona RDS


Wszystkie informacje na temat działań organizacji przedsiębiorców i związków zawodowych – członków Rady Dialogu Społecznego – umieszczone są na stronie internetowej www.dialog.gov.pl…

czytaj więcej