Rozwój

14.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy wciąż szukają pracowników

W kwietniu  liczby wakatów zwiększyła się w większości województw za wyjątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz opolskiego. W relacji do miesiąca ubiegłego, oferty najszybciej napływały w woj. podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim.

W ośmiu województwach oferty wzrosły trzeci miesiąc z rzędu. W regionach o relatywnie niskiej stopie bezrobocia największy wzrost liczby wakatów wystąpił w woj. śląskim, zaś w regionach o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia – w woj. lubelskim. Tak wynika z badania Barometru Rynku Pracy.

– Z punktu widzenia tendencji koniunkturalnych, w kraju obserwujemy obecnie spowolnienie dynamiki kreacji internetowych ofert pracy.  Województwa podzielić możemy na te, które zachowały dynamikę kreacji miejsc pracy z ubiegłego roku, te, które z miesiąca na miesiąc wykazują wolniejszy wzrost liczby ofert oraz te, w których występuje redukcja liczby ofert. Do pierwszej grupy zakwalifikowaliśmy woj. małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, lubelskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz warmińsko-mazurskie. Do drugiej grupy zaliczyliśmy woj.świętokrzyskie, opolskie, lubuskie oraz podlaskie. Na osobne wyróżnienie zasługuje woj. śląskie, które jako jedyne, w ciągu ostatniego roku zachowało dynamikę kreacji wakatów. – tłumaczy Robert Pater autor badania.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat wszystkie województwa wykazały olbrzymi wzrost liczby ofert. Najbardziej dynamiczne zmiany wystąpiły jednak w lepiej rozwiniętych województwach, z mazowieckim na czele, wolniejsze zaś w tych słabiej rozwiniętych, przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim.

Z punktu widzenia ogólnych grup ofert pracy, w kwietniu liczba ogłoszeń, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrosła jedynie w zawodach społecznych i prawnych, nieznacznie spadając w zawodach technicznych, usługowych oraz dla pracowników fizycznych.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej