Rozwój

07.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukały mniej pracowników niż miesiąc wcześniej

Firmy zmniejszyły liczbę ogłoszeń o pracę zamieszczonych w Internecie. Najbardziej było to zauważalne w woj. w woj. pomorskim, łódzkim oraz zachodniopomorskim, najmniej zaś w woj. podkarpackim, opolskim oraz małopolskim.

Tak wynika z analizy anonsów o pracę prowadzonej w ramach badania Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.  Robert Pater, autor badania zwraca uwagę na to, że zegar rynku ofert pracy przesuwa się w stronę wskazującą na wygasanie pozytywnych koniunkturalnych tendencji.

Redukcję liczby miejsc pracy dla przedstawicieli zawodów ścisłych i inżynieryjnych oraz usługowych zanotowano drugi miesiąc z rzędu, zaś dla przedstawicieli prac fizycznych i prostych – trzeci. W skali miesiąca najmniejsza redukcja dotyczyła ofert pracy z zakresu nauk społecznych i prawnych, zaś największa – usługowych. Wbrew obserwowanym wahaniom liczba wakatów dla grupy nauk społecznych i prawnych oraz ścisłych i inżynieryjnych pozostała na poziomie zbliżonym do tego przed rokiem, natomiast w przypadku pracy fizycznej – widocznie większym.

Liczba ofert zatrudnienia przeznaczona dla osób z wykształceniem w naukach społecznych i prawnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, wzrosła jedynie w trzech kategoriach: w branży ubezpieczeniowej, sektorze publicznym oraz w bankowości. Największy spadek w skali miesiąca dotyczył pracy w public relations, prawie oraz call center. W relacji do maja roku ubiegłego najwięcej ofert napłynęło dla przedstawicieli sektora publicznego, zaś największa redukcja dotyczyła branży bankowej.

Znacznie mniej ofert pracy mieli także szefowie firm budowlanych. Dzieje się tak, pomimo, że branża budowlana oraz inżynieryjna są liderami pod względem długofalowego wzrostu. Obecnie tendencje koniunkturalne sygnalizują coraz mniejszą liczbę publikowanych w Internecie ofert pracy z tej kategorii. W porównaniu do maja ubiegłego roku liczba wakatów jest obecnie mniejsza właśnie w branży budowlanej oraz inżynieryjnej, a wyższa w pozostałych kategoriach z grupy nauk ścisłych i inżynieryjnych.

W usługach zmniejszyła się liczba anonsów w turystyce i w hotelarstwie. Z punktu widzenia zachodzących na rynku długofalowych tendencji rozwojowych, największe wzrosty występują wciąż w szeroko pojętej logistyce, zaś najmniejsze w branży edukacyjnej, która, mimo wszystko, w ostatnim roku wykazuje już oznaki nieśmiałego ożywienia. Przeciwnie zachowuje się branża medialna oraz logistyczna, w których w bieżącym roku dynamika wzrostu liczby wakatów zmniejszyła się.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ulga w PIT dla młodych to polityczny projekt


Zwolnienie z płacenia podatku PiT przez ludzi młodych do 26 roku życia, nie stanie się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Nie rozwiązuje problemów rynku pracy. Nie stanowi uproszczenia systemu podatkowego lub prawnego. Jest jedynie precyzyjnie sformułowaną próbą dotarcia do nowego elektoratu – kosztowną zarówno dla Skarbu Państwa i samorządu, a pośrednio również dla wszystkich pozostałych uczestników życia gospodarczego, nieobjętych zwolnieniem…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Żartownisie w firmie są potrzebni


Dowcipy w pracy powinny odgrywać większą role w codziennych zajęciach pracownika…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy stworzyły ponad 133 tys. miejsc pracy w pierwszym kwartale tego roku.


Pierwsze trzy miesiące roku to czas gdy firmy przyjmują najwięcej osób do pracy. W tym roku ponad połowę z 262,3 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy i instytucje, w których pracuje do dziewięciu osób…

czytaj więcej