Rozwój

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych

Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa.

Tak wynika z ankiety, która przeprowadziła agencja Glow/Social Media wśród pracowników HR i umieściła w raporcie #TrendyHR_2019/20. Ponad 64 proc. firm, jako najważniejsze kryterium przy wyborze firmy szkoleniowej wskazało cenę. Drugą najczęściej deklarowaną przez badanych odpowiedzią jest wielość formatów rozwojowych oferowanych przez firmą szkoleniową ok. 56 proc. wskazań i historia działania firmy na rynku (43 proc.). Przedsiębiorstwa coraz częściej szukają firm szkoleniowych, które oferują warsztaty prowadzone online. Dla większości działów HR (85 proc) ważne są rekomendacje. Ponad połowa korzysta również z pomocy wyszukiwarek internetowych, znacznie rzadziej (mniej niż co piąta osoba) z katalogów branżowych, rankingów czy mediów branżowych. Zapytano o umiejętności, które firmy będą chciały rozwijać u pracowników. Są to przede wszystkim przywództwo i umiejętności menedżerskie – tak zadeklarowało ponad 67 proc. pytanych. Na kolejnym miejscu znalazła się współpraca zespołowa i komunikacja – 56 proc. ankietowanych, kompetencje twarde (obsługa programów itp.) – 37 proc. firm i efektywność osobista – 31 proc.

Autorzy badania zapytali HR-owców o to, które kompetencje w najbliższej przyszłości staną się bardziej istotne dla ich przedsiębiorstwa czy instytucji. Niemal 65 proc. badanych wskazało na umiejętności komunikacji pomiędzy przełożonymi a pracownikami (informację zwrotną), a niewiele mniej, bo ok. 60 proc. na budowanie zaangażowania. Wzrośnie też znaczenie komunikacji na styku działów, zarządzanie zmianą czy budowanie zespołów.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rośnie liczba upadłości


W III kwartale zarejestrowało się mniej firm niż rok wcześniej, za to więcej upadło…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ruch bezwizowy do USA turystyczny, a nie dla pracowników


Decyzję o przyjęciu Polski do programu VWP od 11 listopada ogłosił w środę pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan. Program dotyczy jednak wyjazdów turystycznych, bądź biznesowych, trwających nie dłużej niż 3 miesiące…

czytaj więcej

12.11.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencja oświatowa jest zbyt niska w porównaniu do zadań – uważają samorządowcy


Być może jedno z najbliższych posiedzeń Rady Dialogu Społecznego poświęcone będzie wynagrodzeniom nauczycieli…

czytaj więcej