Rozwój

10.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają mniej pracowników niż na początku roku

 Wysokie koszty zatrudnienia pozostają istotnym czynnikiem ograniczającym wzrost liczby ofert pracy. Pomimo to bezrobocie spada. W sierpniu nieznacznie zmniejszyła się liczba ofert pracy w Internecie w porównaniu do poprzednich miesięcy w roku.

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w sierpniu 2019 roku wzrósł wobec lipcowego odczytu – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wartość wskaźnika w sierpniu wyniosła 260,6 pkt. wobec 258,1 pkt. w lipcu.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w lipcu spadła o 0,2 punkty proc. i osiągnęła kolejne historyczne minimum na poziomie 5,4 proc.

Niewielki wzrost liczby wakatów w sierpniu odnotowali no  we wszystkich województwach. Najszybciej oferty napływały w woj. pomorskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim. W woj. śląskim, lubuskim oraz wielkopolskim wzrost liczby ofert był najmniejszy. Na wyróżnienie zasługuje woj. lubuskie, w którym przerwany został pięciomiesięczny okres redukcji liczby wakatów. W porównaniu do sytuacji przed rokiem w zdecydowanej większości regionów ofert pracy jest mniej. W relacji do sierpnia roku ubiegłego ich liczba wciąż pozostaje wyższa jedynie w woj. dolnośląskim, mazowieckim oraz podlaskim.

– Od początku bieżącego roku obserwujemy systematyczne ograniczanie liczby internetowych ofert pracy dla wszystkich szerokich kategorii ofert pracy. W tym okresie największy spadek wystąpił dla zawodów społecznych i prawnych, zaś najmniejszy dla zawodów ścisłych i inżynieryjnych. W samym sierpniu, oferty najszybciej napływały dla przedstawicieli zawodów ścisłych i inżynieryjnych, a najwolniej dla osób poszukujących prac fizycznych i prostych. – tłumaczy Robert Pater, autor analizy.

Wśród ofert pracy dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, największy przyrost obserwowano w: grafice, finansach oraz prawie. Największa redukcja wakatów dotyczyła: franczyzy, ubezpieczeń oraz sektora publicznego. W porównaniu do sytuacji w roku ubiegłym, obecnie liczba ofert pracy jest wyższa, choć nieznacznie, jedynie w przypadku finansów oraz prawa.

Liczba ofert zatrudnienia dla przedstawicieli zawodów z zakresu nauk ścisłych i inżynieryjnych, w samym sierpniu spadła jedynie w branży energetycznej oraz działach firm związanych z badaniami i rozwojem. Największy względny przyrost liczby ofert pracy w skali miesiąca wystąpił dla pracowników BHP i ochrony środowiska, branży budowlanej oraz administracji systemów informatycznych. W stosunku do sytuacji przed rokiem liczba wakatów jest obecnie wyższa jedynie w ochronie środowiska oraz branży energetycznej, choć nieznacznie. Największy ubytek ofert w skali roku miał miejsce w e-commerce, w przypadku etatów związanych z ogólnie pojętą produkcją oraz w działach ds. badań i rozwoju. W tych kategoriach notujemy wyraźny spadek liczby ofert od samego początku bieżącego roku.

W zawodach usługowych spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu w skali miesiąca wystąpił w branży transportowej oraz hotelarskiej. Największy wzrost liczby wakatów dotyczył z kolei branży szkoleń i edukacji oraz ochrony i pielęgnacji zdrowia i urody. Co więcej, te dwie kategorie ofert, jako jedyne w grupie charakteryzowały się w ubiegłym miesiącu wyższą liczbą ogłoszeń o pracy niż przed rokiem.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rozmyślnie z automatyzacją w HR


Jeszcze nie upowszechniło się stosowanie sztucznej inteligencji w rekrutacji, a już z krytycznych analiz wynika, że automatyzacja może powtarzać „ludzkie” niedoskonałości…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Jak zatrzymać pracowników w firmie?


Dla różnych pokoleń pracowników inne elementy pracy mogą zdecydować zmienią miejsce zatrudnienia czy nie. Dla wszystkich – bez względu na wiek – najważniejsze są wynagrodzenia…

czytaj więcej

18.02.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Od początku lutego do “małego ZUS” zgłosiło się prawie 50 tys. przedsiębiorców


Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, wnioskowało już ponad 211 tys. osób – podał ZUS…

czytaj więcej