Rozwój

08.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy międzynarodowe muszą zostawić nieco swobody dla lokalnych form organizacji pracy

Razem z poszukiwaniem nowych rynków zbytu polskie firmy otwierają filie w wielu krajach, albo zatrudniają jako przedstawicieli mieszkańców państw, w których zaczynają ekspansję. Nie stają się co prawda międzynarodowymi globalnymi korporacjami, ale warto by sprawdziły jak te sobie radzą z budowaniem wspólnoty celów wśród pracowników z licznych krajów.

W dobie globalizacji i szybkiej komunikacji, wielkie korporacje zatrudniające kilkadziesiąt tysięcy osób, często lokują poszczególne działy w różnych częściach świata, np. siedzibę główną w Europie, fabryki w Azji Południowo-Wschodniej, a dział IT w Indiach. Przy tak rozproszonej załodze trudno jest zbudować wewnętrzną spójność organizacyjną z podobnymi celami, czy jedną misją przedsiębiorstwa. Często, realnie patrząc, pracownicy w różnych krajach są po prostu zrzeszeni wspólnym logiem, a kluczowe elementy dla działalności firmy: etyka pracy, język czy zwyczaje, są różne.  Kulturowe rozbieżności mogą negatywnie odbić się na działalności firmy, jeśli pracownicy nie czują się częścią grupy i nie rozumieją wspólnego celu biznesowego swojej organizacji. Dlatego odpowiednie strategia integracji wszystkich kultur i języków używanych w firmie jest niezwykle istotna dla jej rozwoju i sukcesu. Amerykański portal HR SHRM (Society of Human Resources Management) opublikował krótki poradnik sugerujący, jak międzynarodowe korporacje mogą przekuć różnorodność kulturową w sukces. Najważniejsze jest ustanowienie wspólnego planu przewodniego firmy, przedstawionego w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na kraj zamieszkania. Prosty program działań sprawi, że nawet szeregowi pracownicy poczują się częścią jednego zespołu. Jednocześnie, ważna jest koordynacja celu z powszechnymi praktykami. Metody mogą różnić się w szczegółach, pozwalając na dostosowanie do norm typowych w danym kraju. Jeden z cytowanych przez portal ekspertów, Constantine Kiritsis, założyciel greckiego start-upu StudySmart i trener w PwC Academy, zauważył, że lokalne różnice w międzynarodowej społeczności są niemożliwe do usunięcia. Dlatego procedury i lub środki realizacji pracy w firmie mogą być spójne w mniej więcej 80 proc., a w około 20 proc. powinny być elastyczne, dostosowane do lokalnej kultury, praw czy zwyczajów.

Artykuł dostępny: https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/global-aligning-culture-across-the-globe.aspx

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ulga w PIT dla młodych to polityczny projekt


Zwolnienie z płacenia podatku PiT przez ludzi młodych do 26 roku życia, nie stanie się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Nie rozwiązuje problemów rynku pracy. Nie stanowi uproszczenia systemu podatkowego lub prawnego. Jest jedynie precyzyjnie sformułowaną próbą dotarcia do nowego elektoratu – kosztowną zarówno dla Skarbu Państwa i samorządu, a pośrednio również dla wszystkich pozostałych uczestników życia gospodarczego, nieobjętych zwolnieniem…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Żartownisie w firmie są potrzebni


Dowcipy w pracy powinny odgrywać większą role w codziennych zajęciach pracownika…

czytaj więcej

18.06.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Mikrofirmy stworzyły ponad 133 tys. miejsc pracy w pierwszym kwartale tego roku.


Pierwsze trzy miesiące roku to czas gdy firmy przyjmują najwięcej osób do pracy. W tym roku ponad połowę z 262,3 tys. nowych miejsc pracy stworzyły firmy i instytucje, w których pracuje do dziewięciu osób…

czytaj więcej