Rozwój

08.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy międzynarodowe muszą zostawić nieco swobody dla lokalnych form organizacji pracy

Razem z poszukiwaniem nowych rynków zbytu polskie firmy otwierają filie w wielu krajach, albo zatrudniają jako przedstawicieli mieszkańców państw, w których zaczynają ekspansję. Nie stają się co prawda międzynarodowymi globalnymi korporacjami, ale warto by sprawdziły jak te sobie radzą z budowaniem wspólnoty celów wśród pracowników z licznych krajów.

W dobie globalizacji i szybkiej komunikacji, wielkie korporacje zatrudniające kilkadziesiąt tysięcy osób, często lokują poszczególne działy w różnych częściach świata, np. siedzibę główną w Europie, fabryki w Azji Południowo-Wschodniej, a dział IT w Indiach. Przy tak rozproszonej załodze trudno jest zbudować wewnętrzną spójność organizacyjną z podobnymi celami, czy jedną misją przedsiębiorstwa. Często, realnie patrząc, pracownicy w różnych krajach są po prostu zrzeszeni wspólnym logiem, a kluczowe elementy dla działalności firmy: etyka pracy, język czy zwyczaje, są różne.  Kulturowe rozbieżności mogą negatywnie odbić się na działalności firmy, jeśli pracownicy nie czują się częścią grupy i nie rozumieją wspólnego celu biznesowego swojej organizacji. Dlatego odpowiednie strategia integracji wszystkich kultur i języków używanych w firmie jest niezwykle istotna dla jej rozwoju i sukcesu. Amerykański portal HR SHRM (Society of Human Resources Management) opublikował krótki poradnik sugerujący, jak międzynarodowe korporacje mogą przekuć różnorodność kulturową w sukces. Najważniejsze jest ustanowienie wspólnego planu przewodniego firmy, przedstawionego w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników, bez względu na kraj zamieszkania. Prosty program działań sprawi, że nawet szeregowi pracownicy poczują się częścią jednego zespołu. Jednocześnie, ważna jest koordynacja celu z powszechnymi praktykami. Metody mogą różnić się w szczegółach, pozwalając na dostosowanie do norm typowych w danym kraju. Jeden z cytowanych przez portal ekspertów, Constantine Kiritsis, założyciel greckiego start-upu StudySmart i trener w PwC Academy, zauważył, że lokalne różnice w międzynarodowej społeczności są niemożliwe do usunięcia. Dlatego procedury i lub środki realizacji pracy w firmie mogą być spójne w mniej więcej 80 proc., a w około 20 proc. powinny być elastyczne, dostosowane do lokalnej kultury, praw czy zwyczajów.

Artykuł dostępny: https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/global-aligning-culture-across-the-globe.aspx

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej