Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

12.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

W firmie potrzebni i młodzi i doświadczeni pracownicy

Większość firm nie ma programów rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+. Specjaliści uważają, że to błąd, bowiem pracownicy doświadczeni są bardziej przywiązani do miejsca pracy i mniej roszczeniowi niż młodsze pokolenia.

Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal zwraca uwagę na trzy zjawiska związane z przyjmowanie pracowników. Po pierwsze firmy chętniej przyjmują osoby młodsze do pracy niż doświadczone w wieku 50 +. Po drugie z badań przeprowadzonych przez portal LinkedIn, generacja Millenialsów (urodzona między 1984 a 1887 rokiem) zmienia pracodawcę nawet dwa razy częściej niż pokolenie ich rodziców. Z kolei z danych Antal – to trzecie zjawisko – wynika, że najczęściej odchodzą pracownicy, którzy są w firmie relatywnie krótko – minimum rok, ale nie więcej niż 3 lata (22 proc.).

Antal przypomina, że szacowane koszty nieudanej rekrutacji osoby zarabiającej średnio 5000 zł brutto miesięcznie, to strata dla firmy rzędu 40 tys. zł. I dlatego znacznie więcej firm niż obecnie powinno opracować programy rozwoju dostosowanych do osób w wieku 50+. Nie ma ich aż 76 proc. pracodawców w Polsce. Dodatkowo takie programy stają się coraz bardziej potrzebne ze względu na sytuację na rynku pracy. Największe rezerwy w zwiększeniu aktywności zawodowej tkwią w paniach i osobach 55 +.

– Niedopatrzeniem jest stwierdzenie, że starsi ludzie nie potrafią wykorzystywać nowej technologii i narzędzi komunikacyjnych. – Uważa Artur Skiba i dodaje: – Wiedza i doświadczenie, jakie posiadają pracownicy 50+ są na wagę złota. A jak wynika z obserwacji Antal, coraz częściej są otwarci na dokształcanie i zdobywanie nowych umiejętności – kończą kursy, zapisują się na specjalistyczne szkolenia i uczą się nowych technologii. Zawody, w których można wykorzystać zalety pokolenia „baby boomers” to m.in. te związane z kontaktem i obsługą klienta. Pracownicy 50+ cechują się także większą wiarygodnością, a ich umiejętności łagodzenia konfliktów jest mile widziana między innymi w windykacji, w działach reklamacji lub jako mediator przy umowach, projektach inwestycyjnych czy biznesowych. Ponadto, na rynku stale poszukiwani są wysokiej klasy specjaliści, z długoletnią karierą zawodową – np. inżynierowie.

Specjalista podkreśla, że program rozwojowy i dostosowana do potrzeb pracowników polityka kadrowa, mogą wpłynąć na konsolidację umiejętności młodszych i starszych uczestników rynku pracy. Wielopokoleniowe zespoły wymagają zarządzania zasobami ludzkimi w taki sposób, by wykorzystać potencjał każdego pracownika. Istotny element stanowią systemy budujące zaangażowanie i motywację jednostki oraz całego zespołu. Firmy najczęściej wykorzystują do zwiększenia mobilizacji i zaangażowania benefity pozapłacowe. Warto jednak pamiętać, że różne pokolenia motywują różne czynniki.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej