Podatki

08.04.2019 | Autor: Damian Rychlewski – konsultant w CRIDO

EU JTPF opublikowało raport o zastosowaniu metody podziału zysku

 W marcu br. EU Joint Transfer Pricing Forum (organ doradczy Komisji Europejskiej ds. cen transferowych) opublikował raport dotyczący zastosowania metody podziału zysku w UE (dalej: Raport).
Raport JTPF referuje do opracowania powstałego na forum OECD w ramach inicjatywy BEPS – Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method z czerwca 2018 roku wyjaśniającego i znacząco rozszerzającego Wytyczne OECD w zakresie stosowania metody podziału zysku. Raport ten stanowi swojego rodzaju instrukcję i uzupełnienie do opracowania OECD wskazując na kluczowe założenia i praktyczne aspekty zastosowania metody podziału zysku w UE.Raport JTPF przedstawia ogólne informacje o metodzie podziału zysku (w tym kiedy i jak ją stosować) oraz rezultat prac JTPF nad praktycznymi wątpliwościami mogącymi pojawić się przy zastosowaniu tej metody. W szczególności Raport stanowi wypracowanie wspólnego podejścia w zakresie problematyki wskazanej w Wytycznych OECD dotyczącej m.in. interpretacji unikalnych i wartościowych aktywów niematerialnych; rozróżnienia pojęć: „unikatowy” a „wartościowy”; podejścia do uznania wkładu stron transakcji za „wartościowy” w przypadku niezrealizowania korzyści ekonomicznych czy podejścia w zakresie rozróżnienia stopnia zintegrowania biznesu. W Raporcie przedstawiono również przykłady zastosowania metody podziału zysku oraz propozycje możliwych do zastosowania kategorii splitting factors wraz z analizą ich zastosowania, a także analizą ich zalet i wad.

Na potrzeby przygotowania Raportu została przeprowadzona ankieta wśród członków JTPF w celu analizy ich doświadczenia w praktycznym zastosowaniu analizowanej metody. Wyniki tej ankiety wskazują, że metoda podziału zysku nie jest często stosowaną metodą. Nie jest również możliwe stwierdzenie, że metoda ta jest charakterystyczna dla którejś z branż. Natomiast, gdy już zostaje ona zastosowana, wówczas ma to miejsce najczęściej w kontekście procedury APA.

Opracowanie JTPF wskazuje, że w przyszłości metoda podziału zysku może zyskać na znaczeniu ze względu na pojawianie się nowych modeli biznesowych. W szczególności metoda ta jest preferowana przez Komisję Europejską jako metoda alokacji zysku w gospodarce cyfrowej.

Prace JTPF dotyczące zastosowania metody podziału zysku należy ocenić pozytywnie. Raport można traktować jako uzupełnienie prac OECD oraz instrukcję pomocną do praktycznego zastosowania tej metody. Niemniej, z uwagi na złożoność metody oraz wątpliwości związane z jej stosowaniem zasadnym wydawałoby się dalsze monitorowanie praktycznego jej stosowania w celu opracowania dalszych rekomendacji co do jej zastosowania.

Źródło: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_the_application_of_the_profit_split_method_within_the_eu_en.pdf


Autor: Damian Rychlewski – konsultant w CRIDO

17.06.2019 | Autor: Adrian Stępień – menedżer w CRIDO oraz Ilona Augustyniak – starszy konsultant w CRIDO

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym od 31 maja 2019 roku


W dniu 31 maja 2019 roku weszła w życie istotna nowelizacja dotycząca informatyzacji postępowań przed sądami administracyjnymi. Zmianie uległy między innymi przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA)…

czytaj więcej

10.06.2019 | Autor: Łukasz Bączyk – starszy menedżer w CRIDO

Testu nie będzie?


Premier wyraźnie powiedział jakiś czas temu, że rząd nie wprowadzi nowych przepisów mających na celu kwestionowanie stosowania przez przedsiębiorców liniowej 19% stawki PIT. Niemniej, nie potwierdził wyraźnie, że fiskus nie rozpocznie kwestionowania rozliczeń w oparciu o już obowiązujące regulacje antyabuzywne…

czytaj więcej

07.06.2019 | Autor: Karolina Skarżyńska – konsultant w CRIDO oraz Jakub Jaros – menedżer projektu w CRIDO

O 5% VAT zadecyduje TSUE? Gastronomia wstrzymuje oddech.


Spór podatników z fiskusem o możliwość stosowania 5% stawki VAT w uproszczonych schematach gastronomicznych może sięgnąć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. NSA kieruje pytania prejudycjalne…

czytaj więcej