Prawo

05.02.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Emerytury minimalne dla matek z czwórką dzieci

Brakuje tylko podpisy prezydenta by ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus” zaczęła obowiązywać, a ponad 80 tys. osób dostało albo minimalną emeryturę od marca.

Ok. 65 tys. kobiet urodziło przynajmniej czwórkę dzieci i nie miało do tej pory prawa do emerytury, a prawie 21 tys. matek otrzymuje obecnie emerytury niższe niż minimalne. To szacunki MRPiPS. Zmieni to uchwalona ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Wszystkie te osoby dostana od 1 marca emeryturę minimalną w wysokości 1100 zł brutto. Świadczenie określono jako uzupełniające, bo przeznaczone jest dla rodziców czwórki dzieci, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury.

Prawo do świadczenia będzie zawsze miała kobieta (matka), a ojciec tylko

w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia przez nią dzieci. Świadczenie ma być przyznane na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego. Wypłacane będzie przez ZUS i KRUS.

Matczyna emerytura będzie równa emeryturze minimalnej i będzie podlegać takiej samej waloryzacji jak to świadczenie. W tym roku w budżecie przeznaczono na świadczenie 0,8 mld zł.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych


Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych…

czytaj więcej

16.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rząd przyjął kolejne ułatwienia dla firm


Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie. Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla firm zarejestrowanych w CEIDG. Umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP, który przyjął rząd…

czytaj więcej

09.07.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte


Sejm przyjął specustawę ws. Westerplatte, wywłaszczając de facto historyczne miejsce pamięci spod jurysdykcji władz Gdańska. Specjalna ustawa odbiera Gdańskowi własność terenu i zezwala na budowę muzeum według wizji Prawa i Sprawiedliwości…

czytaj więcej