Rozwój

07.01.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Elastyczny czas pracy wciąż nie jest powszechny

Tylko co czwarty pracownik, który wychowuje dziecko, może swobodnie decydować o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wyjątkowo może z takiej możliwości skorzystać jeszcze 20 proc. pracowników.

GUS przedstawił wyniki badania o tym jak pracujący łączą obowiązki rodzinne z zawodowymi. Z usług placówek opiekuńczych korzysta prawie połowa rodziców w miastach i co trzeci na wsi.

Korzystanie z usług opiekuńczych nad dziećmi jest silnie powiązane z poziomem wykształcenia badanych. Najczęściej dzieci do żłobków i przedszkoli posyłają osoby z wyższym wykształceniem (53 proc. z nich). Im niższe wykształcenie mają rodzice, tym rzadziej dzieci są w placówkach oferujących opiekę wychowawczą. Najrzadziej dzieci wysyłają do żłobka lub przedszkola osoby z gimnazjalnym i podstawowym wykształceniem (28 proc.)

Większość (ponad 3,8 mln rodziców) jest zadowolona z tego, że dziećmi opiekuje się jedno z rodziców.

Tylko niespełna 8 proc. rodziców (372 tys.) chciałoby by ich dzieci korzystały z opieki oferowanej przez placówki, a  nie mogą tego zrobić.

Niespełna połowa przyznała, że nie ma dostępnych placówek, w miejscach gdzie mieszkają. Dla co piątej osoby są one za drogie, a co dziesiąta uważa, że nie zapewniają odpowiedniej opieki.

GUS zapytał o możliwości korzystania przez pracujących rodziców z elastycznych form zatrudnienia.

Zaledwie 27 proc. osób pracujących może zmienić godziny pracy, tak by je dostosować do obowiązków rodzinnych. W wyjątkowych przypadkach zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe dla 19 proc. respondentów, a brak takich możliwości dotyczył prawie połowy tej ankietowanych.

Możliwości wykorzystania jednego dnia wolnego bez wykorzystywania urlopu są jeszcze mniej dostępne. Całkowity brak możliwości skorzystania z takiego rozwiązania dotyczył ponad połowy badanych osób.  W wyjątkowych przypadkach mogło skorzystać z niego 17 proc. pracowników. Jako powszechne rozwiązanie taką możliwość wskazał co czwarty badany.

Badanie przeprowadzono w ramach ankiety BAEL za II kwartał 2018 roku.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ministerstwo pracy chce by płaca minimalna wynosiła przynajmniej 47 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce


Do 15 czerwca rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała w mediach, że chciałaby, by zachowane zostały proporcje pomiędzy płaca minimalną, a przeciętną w gospodarce…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy coraz dłużej czekają na pieniądze


Co piąta faktura opłacana jest przez kontrahentów po terminie. Znacząco wydłużył się czas oczekiwania na zapłatę. Przeciętnie jest są to  trzy miesiące i 24 dni, czyli o dziewięć dni dłużej niż pod koniec 2018 r. W I kwartale 2019 r. co siódma faktura czekała na zapłatę ponad rok…

czytaj więcej

21.05.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Poczucie osamotnienia pracowników jest problemem kadry zarządzającej


W sytuacji, gdy w wielu branżach trudno jest pozyskać i zatrzymać kompetentnego pracownika, budowanie dobrej atmosfery pracy powinno skupić szczególną uwagę pracodawców. Jeśli w życiu zawodowym brakuje komfortu psychicznego i poczucia przynależności, to pracownik rozpoczyna rozważania nad zmianą pracy…

czytaj więcej