Prawo

01.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

E-doręczenia w administracji rządowej za dwa lata, w samorządach – za cztery

Rząd przyjął projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych. Obywatele i firmy w komunikacji z urzędami będą mogli odbierać, a także przesyłać korespondencję domyślnie drogą elektroniczną. Będzie to usługa dobrowolna.

Ustawa ma obowiązywać od 1 października przyszłego roku. W 2021 roku z e-doręczeń zacznie korzystać administracja rządowa, a dwa lata później samorządy. W kolejnym etapie zmiany obejmą urzędy centralne, a na końcu wymiar sprawiedliwości.

Na potrzeby realizacji usługi powstanie nowy rejestr publiczny – baza adresów elektronicznych, z której będą korzystać urzędy, aby skontaktować się z obywatelami. Z kolei doręczaniem elektronicznej korespondencji zajmie się wyznaczony operator, czyli Poczta Polska i firmy komercyjne.

Tradycyjna forma wymiany korespondencji z urzędami nadal będzie dostępna dzięki tzw. usłudze hybrydowej świadczonej przez operatora wyznaczonego.

E-doręczenie będzie prawnie równe z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Jak opisuje resort cyfryzacji, po wejściu w życie nowych przepisów, by korzystać z możliwości elektronicznego otrzymywania i wysyłania korespondencji do urzędu, trzeba będzie posiadać adres do doręczeń. Można go uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze od operatora wyznaczonego, po drugie będzie można go kupić od komercyjnego dostawcy usług zaufania.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego oraz dostawców komercyjnych. Poczta Polska (operator wyznaczony) uznana została za strategiczny filar państwa w rozwoju e-government. Zadaniem Poczty Polskiej będzie obsługa urzędowych e-doręczeń do końca 2025 r.
 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych – nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne. Podpisał ją prezydent Andrzej Duda…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Subwencje na samorządowe inwestycje infrastrukturalne


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa procedura zamówień publicznych od 2021 roku


Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy mają lepiej zabezpieczać interesy wykonawców i podwykonawców w przypadku problemów z płynnością oraz zwiększyć liczbę małych i średnich firm w przetargach…

czytaj więcej