Rozwój

06.08.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Dobra atmosfera w zespole ma znaczenie dla marki firmy

Przyjazna atmosfera w zespole, stabilność zatrudnienia i docenianie pracowników oraz otrzymywanie informacji zwrotnej na temat wykonywanych zadań – to trzy atrybuty marki pracodawcy wskazane przez osoby pracujące. Dla studentów są to: przyjazna atmosfera, szkolenia i możliwość rozwoju oraz atrakcyjne zarobki.

Tak wynika z badania „Międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019”, które zostało przeprowadzone w 12 krajach świata ( w tym w Polsce) przez AmRest i HRM Institute przy współpracy z Universum na przełomie zeszłego i tego roku. Wzięło w nim udział prawie 2,7 tyś. osób.

W Polsce trzy najczęściej wskazywane czynniki kojarzące się z radością w pracy to: atmosfera, w której mogą czuć się swobodnie i nie boją się wyrażania swoich poglądów, praca z ludźmi z poczuciem humoru oraz pasja do tego, co robią. Autorzy badania podkreślają, że stworzenie miejsca pracy, do którego pracownicy przychodzą z radością i w którym się dobrze czują, nie musi się wiązać z dużymi nakładami finansowymi. Ich zdaniem Każdy pracodawca, niezależnie od zamożności firmy, może zadbać o to, żeby jego organizacja była właśnie takim miejscem.

Niemal 90 proc. ankietowanych wskazała, że chwila na zabawę w pracy dodaje im energii i zwiększa kreatywność. Warto dać pracownikom taką możliwość, bo pozwoli to na zwiększenie ich efektywności i przyniesie lepsze pomysły. Tylko niewielka część badanych uważa, że żartowanie i zabawa w pracy są nieprofesjonalne (4 proc. profesjonalistów i 2 proc. studentów) a także, że ich obowiązki i stanowisko im na to nie pozwalają (10 proc. profesjonalistów).

Na podstawie wskazań ankietowanych z wszystkich krajów w badaniu opisano pięć najważniejszych skojarzeń z radością w pracy:

  • atmosfera, w której mogę się czuć swobodnie i nie boję się wyrażania swoich poglądów,
  • praca z ludźmi z poczuciem humoru i wspólne śmianie się z kolegami z pracy,
  • pasja do tego co robię jest ważniejsza dla studentów (31 proc. wskazań niż dla profesjonalistów – 24 proc.,
  • pozytywny feedback i docenianie ze strony współpracowników i szefa,
  • frajda (radość) z realizacji zadań.

Ankietowani w większości krajów deklarowali, że gdyby praca przestała im dawać radość, szukali by innej. Zastanowiłoby się nad tym 85 proc. respondentów z Niemiec, 75 proc. z Czech, 72 proc. Polaków, 56 proc. Rosjan oraz 46 proc. Chińczyków.

Radość w pracy może przede wszystkim poprawić relacje międzyludzkie i pracę zespołową (wskazało tak 96 proc. badanych) oraz zmniejszyć stres i napięcia (94 proc.). Dodaje także energii w pracy (92 proc. wskazań), zwiększa efektywność (96 proc.) i kreatywność (86 proc. wskazań). Ankietowani zauważają także, że pracownicy o zdrowym poczuciu humoru dobrze współpracują z innymi (89 proc.).

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podatkowe rozwiązania wspierające robotyzację


W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Z robotów korzysta 6 proc. polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5 proc…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

KUKE podpisała porozumienie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem – United Kingdom Export Finance (UKEF)


KUKE i United Kingdom Export Finance, wyspecjalizowane agencje oferujące gwarantowane przez państwo ubezpieczenia kredytów eksportowych, podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji. Umowa działa na zasadzie wzajemności, co oznacza, że w zakres gwarantowanych przez polski skarb państwa ubezpieczeń eksportowych można włączyć dostawy częściowo realizowane przez podmioty brytyjskie, a ubezpieczane przez UKEF…

czytaj więcej

02.12.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Sezonowe zmiany na rynku pracy


Na rynek pracy działają w różnych kierunkach dwie siły: niski napływ do bezrobocia i ciągle utrzymujący się rynek pracownika z niską podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowolnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku…

czytaj więcej