1. W jaki sposób „ustalić cenę transferową na warunkach rynkowych” bez przeprowadzenia analizy porównawczej (czy to na danych wewnętrznych czy zewnętrznych)?
  2. Kiedy należy przeprowadzać analizę porównawczą – czy w momencie zawierania transakcji kontrolowanej czy dopiero później, po zamknięciu roku obrotowego w którym ta transakcja była realizowana?

O ile podatnik posiada analizę danych porównawczych sporządzoną dla tej samej transakcji kontrolowanej za rok 2017, to dzięki 3-letniemu okresowi „przydatności” tej analizy, na jej podstawie może dla roku 2019 „ustalić cenę transferową na warunkach rynkowych”. Ale już transakcje realizowane od roku 2020 nie są objęte „okresem ochronnym” wynikającym z analizy sporządzonej dla 2017 roku, w skutek czego należy sporządzić nową analizę porównawczą. I dopiero na podstawie jej wyników „ustalić rynkową cenę transferową”.

Kiedy należy przeprowadzać analizę porównawczą? Już w momencie zawierania transakcji kontrolowanej. Dla przykładu: zakładając, że transakcja kontrolowana będzie realizowana od początku 2020 roku, właściwym podejściem wydaje się sporządzenie analizy porównawczej na początku tego roku (lub nawet pod koniec roku poprzedzającego) i ustalenie ceny transferowej na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników. Ponadto w ten sposób ustaloną cenę transferową (i potwierdzającą ją analizę) będzie można stosować również dla tej transakcji w latach 2021-2022.