Rozwój

11.09.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Coraz więcej wakatów

Ponad 164 tys. miejsc pracy czekało na pracowników w II kwartale. Najwięcej w firmach dużych i w przetwórstwie przemysłowym. Firmy coraz rzadziej zatrudniają nowych pracowników i zwalniają obecnych.

GUS podał, że w końcu II kwartału w firmach i instytucjach było 164,7 tys. wakatów. Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła w ciągu roku o ponad 8 proc. O jedną trzecią spadła dynamika tworzenia nowych miejsc pracy w skali roku.  W ciągu kwartału zlikwidowano o ponad 33, proc. mniej miejsc pracy niż na początku roku.

Co czwarte wolne miejsce pracy stworzono w II kwartale. A to oznacza, że przynajmniej w 40 tyś. przypadków rekrutacja zakończyła się fiaskiem. Z analizy GUS wynika, że tylko w IV kwartale w latach 2010 – 2012 liczba nowo utworzonych miejsc pracy była niższa od zlikwidowanych.

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 38,4 tys., budownictwem – 30,8 tys. oraz handlem i naprawą pojazdów samochodowych – 27,9 tys.

Najczęściej poszukiwano robotników przemysłowych i rzemieślników – 48,8 tys., specjalistów – 25,7 tys. oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 25,0 tys.

W całym półroczu utworzono 426,0 tys. nowych miejsc pracy, o 9 proc. więcej niż w I półroczu 2017 r. Zlikwidowano zaś 146,7 tys. miejsc pracy, tj. o 4,8 proc. więcej niż w I półroczu 2017 r. Zwalniały przede wszystkim firmy małe i mikro.

Największa rotacja pracowników wciąż ma miejsce w handlu.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej