Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

05.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Coraz trudniej o spadek bezrobocia

Paradoksalnie czynnikiem negatywnie wpływającym na spadek bezrobocia są sami bezrobotni. Coraz mniej z około miliona osób jest gotowych i ma odpowiednie kwalifikacje, by zacząć pracować.

Na tę sytuację zwróciła uwagę prof. Maria Drozdowicz w comiesięcznym opracowaniu Wskaźnika Rynku Pracy. Cztery składowe wskaźnika szacowanego za maj oddziałują w kierunku dalszego spadku bezrobocia, a tyle samo zmiennych zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku pracy. – napisała. I tłumaczy – Podobnie jak przed miesiącem, najbardziej negatywne sygnały płyną z danych obrazujących szanse zatrudnieniowe bezrobotnych. Ponownie zmalała liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o ponad 8 tys. mniej osób niż przed miesiącem (spadek o 11 proc.). Odpływ z bezrobocia był także istotnie mniejszy w ujęciu rocznym. W porównaniu do kwietnia 2017 roku pracę znalazło o 12,5 proc. mniej bezrobotnych. Malejący odpływ z bezrobocia do zatrudnienia, mimo ogólnie dobrej sytuacji na rynku pracy, odzwierciedla malejący zasób efektywnej podaży pracy wśród zarejestrowanych bezrobotnych. W rezultacie coraz trudniej jest obsadzić oferowane wolne miejsca pracy mimo dużej ich podaży. W kwietniu w urzędach pracy zarejestrowano o 2 tys. mniej ofert pracy niż przed miesiącem, należy jednak pamiętać, iż w marcu w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek napływu wakatów o niespełna 20 proc. Pomimo tych zmian, liczba nowo zaoferowanych miejsc pracy około 1,5-krotnie przewyższała liczbę bezrobotnych, którzy znaleźli pracę. Nieobsadzone natychmiast wakaty są widoczne w zasobie wolnych miejsc pracy dostępnych na koniec miesiąca w PUP-ach. Ich liczba również utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie.

Ministerstwo pracy co miesiąc przedstawia statystykę bezrobotnych z przedstawieniem systemu profilowania pomocy. W rejestrach urzędów pracy prawie nie ma osób, które mogłyby natychmiast podjąć pracę. Ci trzeci zarejestrowany bezrobotny nie może być wysłany do pracy. To osoby z trzecim profilem pomocy. W końcu kwietnia 2018 r. w rejestrach znajdowało się 1 005,5 tys. osób z ustalonym profilem pomocy, z czego:

– 17,8 tys. z pierwszym profilem pomocy,

– 638,9 tys. z drugim profilem pomocy,

– 348,8 tys. z trzecim profilem pomocy.

W pierwszej grupie znajdują się ci bezrobotni, którzy stosunkowo łatwo mogą znaleźć zatrudnienie, w drugiej – gdzie trzeba im nieznacznie pomóc. Trzeci profil pomocy przeznaczony jest dla osób, którym formalnie najtrudniej wrócić na rynek pracy. Są niezaradni, po przejściach, z nałogami, bez kwalifikacji, od lat bez stałego zajęcia. Umieszczenie ich w tym profilu pozwala długo (do ponad 700 dni) unikać zatrudnienia. Indywidualny plan pomocy przygotowany dla takiej osoby nie przewiduje, (bo nie może w myśl przepisów), zaproponowania takiej osobie zatrudnienia. Jeśli „przybliży” się do rynku pracy – otrzymuje drugi profil.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej