Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji

Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy.

Tak wynika z najnowszej edycji raportu firmy Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów”. 60 proc. specjalistów i menedżerów zadeklarowało poprawę sytuacji zawodowej, a 65 proc. badanych otrzymało podwyżki. W przypadku, co siódmej osoby place wzrosły w tym roku o jedną piątą. A kolejnych 29 proc. od 6 do 20 proc. Zaś w przypadku zmiany pracy specjaliści i menedżerowie oczekują średnio podwyżki o 22 proc. Z ankiety wynika, że aktywnie szuka pracy ok 28 proc. badanych, a kolejnych 65 proc. zmieni pracę, jeśli dostanie interesującą ofertę. Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują 9 ofert pracy rocznie. Przedsiębiorcy najczęściej szukają informatyków, inżynierów oraz finansistów.

Osoby ankietowane zapytano, co było przyczyną ich ostatniej zmiany pracy. Dla 45 proc. ważna okazała się możliwość rozwoju kariery, prawie tyle samo przyznało: wyższa płaca i złe zarządzanie w firmie oraz złą atmosferę w dotychczasowym miejscu pracy.

Z roku na rok coraz bardziej cenione są na benefity pomagające w zachowaniu work-life balance. Pracodawcy powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na rosnące znaczenie elastycznych godzin pracy, a także możliwości pracy zdalnej – już, dla co drugiego pracownika jest to warunek konieczny do rozpatrzenia propozycji nowego zatrudnienia. Ponad połowa respondentów oczekuje również umowy o pracę. Ważnym argumentem w walce o pracownika są kwestie związane z wakacjami – 26 proc. osób oczekuje dodatkowych dni urlopu, a co ósma – dofinansowania do wakacji.

Ale też ankietowani opowiedzieli o doświadczeniach z dotychczasowej rekrutacji. Tylko 11 proc. spośród osób, które uczestniczyły w ciągu ostatniego roku w procesach rekrutacyjnych oceniło je, jako prowadzone bezbłędnie. Najczęściej rozczarowanie wynikało z długiego czasu oczekiwania na decyzję pracodawcy – z tym problemem spotkała się połowa badanych. 34 proc. respondentów nie zostało poinformowanych o planowanym przebiegu procesu rekrutacyjnego, 28 proc. zwróciło uwagę na brak przekazania informacji o firmie, zakresie obowiązków lub dziale do prowadzona jest rekrutacja. Z kolei 23 proc. osób otrzymało finalnie ofertę poniżej wcześniej przedstawionych oczekiwań finansowych.

Badanie ”Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 14.03-7.05. 2018 roku. W badaniu wzięło udział 1125 respondentów z całej Polski, średnio mających 38 lat i 14 lat doświadczenia zawodowego.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Błędy firm w rekrutacji


Przedsiębiorstwa rozciągają w czasie proces rekrutacyjny. Wyższe wynagrodzenie jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za zmianą pracy dla większości specjalistów i menagerów. Dodatkowo dla co drugiego ważne jest, by nowe zajęcie oznaczało umowę o pracę oraz by pracodawca umożliwił elastyczną organizację pracy…

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 Korporacyjne pożyczki studenckie


Pożyczki studenckie i stypendia na czas nauki są znane w wielu krajach. Rzadko stosuje się je w Polsce. Naukowcy zastanawiają się kiedy firmy zechcą bardziej angażować się w finansowanie studiów.

czytaj więcej

07.08.2018 | Autor: Krajowa Izba Gospodarcza

Forum Biznesu podczas Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie


Krajowa Izba Gospodarcza współpracując z Izbą Przemysłowo-Handlową Rumunii zaprasza do udziału we wspomnianym Forum Biznesu, które odbędzie się przy okazji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w dniach 17-18 września 2018 r. w Bukareszcie…

czytaj więcej