Rozwój

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Biznes traci zapał do euro w Polsce

Obecnie wejścia Polski do strefy euro życzyłoby sobie tylko 42 proc. średnich i dużych firm– wynika z 10. edycji badania Grant Thornton.

Choć przed wiele lat polski biznes niemal jednogłośnie popierał unijną walutę, obecnie już tylko 42 proc. chciałoby wejścia Polski do strefy euro. To powrót do najniższego historycznie poziomu w 10-letniej historii badania. To też wynik aż o 30 pkt proc. niższy niż odnotowany przed rokiem i o 43 pkt proc. niższy niż w rekordowym roku 2010. Grono zwolenników i przeciwników unijnej waluty jest niemal wyrównane (za pozostaniem przy złotym opowiada się 40 proc. badanychwobec 22 proc. rok temu). Co szósty badany (17 proc.) nie ma zdania, co jest zresztą najwyższym wynikiem w dziesięcioletniej historii badania.

Jak tłumaczą autorzy badania jedną z najczęściej wskazywanych przez firmy potencjalnych zalet wejścia Polski do strefy euro jest ograniczenie ryzyka kursowego. Eksporterzy czy importerzy przez ostatnie dekady narzekali na dużą zmienność kursu złotego – wahania były tak silne, że np. ciężko było im ustalać ceny transakcji, zmieniały się raty kredytów zaciąganych w obcych walutach czy musieli oni odpłatnie zabezpieczać się przed zmianami kursu. Trudno się dziwić, że perspektywa przyjęcia euro była więc z tej perspektywy kusząca. Sytuacja się zmieniła w związku ze stabilnością złotego – jeszcze nigdy od uwolnienia kursów w latach 90. nie był on tak stabilny, jak w 2019 roku. Średnia miesięczna zmienność kursu EUR/PLN wyniosła w minionym roku zaledwie 3,7 proc., co jest poziomem aż pięciokrotnie niższym niż w rekordowym roku 2009 roku (prawie 18 proc.).

Ankietowanych zapytano kiedy Polska może przyjąć wspólną walutę. Tylko 4 proc. ankietowanych przedstawicieli średnich i dużych przedsiębiorstw uważa, że stanie się to w 2022 r., 25 proc. obstawia lata 2023-2025, a zdecydowanie największa grupa – 42 proc. – spodziewa się tego w 2026 r. lub później. Jednocześnie spora grupa badanych firm (16 proc.) uważa, że Polska nigdy nie przyjmie unijnej waluty.

Badanie przeprowadzone w ramach cyklu International Business Report przez firmę Dynata dla Grant Thornton International wśród 200 firm działających w Polsce.

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej