Rozwój

08.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Biznes będzie musiał się dostosować do dyrektywy plastikowej

Zmniejszenie zużycia plastiku zarówno przez przedsiębiorców i konsumentów, jest jednym z najważniejszych problemów wskazywanych tzw. Dyrektywie plastikowej. Oznacza nowe powinności dla przedsiębiorców.

Celem Dyrektywy plastikowej (zatwierdzonej 27 marca 2019 r.) jest ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko i na zdrowie człowieka, a także zachęcanie do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki innowacyjnym modelom biznesowym, produktom i materiałom. Dotyczy głównie 10 produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych najczęściej znajdowanych na europejskich plażach czy w morzach. Pod względem ilościowym stanowią one ok. 70 proc. odpadów morskich.

Jej zapisy są ważne dla biznesu, na co zwraca uwagę PWC w jednym z artykułów umieszczonych na stronie https://www.pwc.pl/

Dyrektywa plastikowa przewiduje:

– od 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu 10 plastikowych produktów jednorazowego użytku: patyczki higieniczne, sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki), talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki – oraz zastąpienie ich alternatywnymi produktami;

– od 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników;

– od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. – w 30 proc.;

– do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77 proc., a do 2029 r. – 90 proc..

Kaje członkowskie mają ustanowić cele selektywnego zbierania w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów lub ustanowić tzw. system kaucyjny. Oznacza to, że do ceny produktu będzie doliczana opłata, która w momencie oddania butelki będzie zwracana konsumentowi przez sklep lub automat.

 

Producenci takich produktów jak np. opakowania na żywność, owijki na kanapki, pojemniki na napoje, kubki na napoje, chusteczki nawilżane, lekkie torby na zakupy itd. będą ponosić koszty zbierania tych odpadów, ich transportu, przetworzenia i uprzątnięcia oraz koszty upowszechniania edukacji.

Wyroby z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku typu podpaski higieniczne, tampony, chusteczki nawilżone czy balony będą musiały zawierać na widocznym, wyraźnie czytelnym i nieusuwalnym oznaczeniem zawierającym odpowiednie informacje dla konsumenta dotyczące unieszkodliwiania produktów stanowiących odpady lub niewskazanych metod unieszkodliwiania takich produktów, albo negatywnych skutków zaśmiecania środowiska, albo informacje dotyczące obecności tworzyw sztucznych w produkcie.

Tekst: https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2019/europa-wprowadza-zakaz-plastiku-co-kryje-sie-w-zapisach-dyrektywy-plastikowej.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dyrektywa-o-plastiku-artyku%C5%82-Europa-wprowadza-zakaz-plastiku.-Co-kryje-si%C4%99-w-zapisach-Dyrektywy-plastikowej?&utm_content=email-04-04-2019

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rekordowo wysoka kwartalna liczba niewypłacalności polskich firm


W I kwartale 2019 opublikowano informację o 285 niewypłacalnych przedsiębiorstwach wobec 260 w I kwartale 2018 roku – wzrost o 10% w porównaniu r/r, dynamika z ub. roku nie zmniejsza się. Najwięcej kłopotów mają firmy budowlane, z sektora produkcyjnego, handlu i usługi…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Przedsiębiorcy o PPK


Prawie połowa firm zamierza więc skorzystać z pomocy zewnętrznych doradców zanim zorganizuje u siebie PPK. Pracodawcy dosyć sceptycznie podchodzą do PPK jako benefitu dla pracowników. Jako jeden z powodów podają brak zaufania do reform zmieniających system emerytalny…

czytaj więcej

16.04.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy


Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz rządu. Prawo przewiduje, że dialog j,  zapewnić ma warunki rozwoju społeczno-gospodarczego po to by zwiększyć  konkurencyjność polskiej gospodarki i spójność społeczną…

czytaj więcej