Rozwój

14.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Benefity (prawie) nieodłączną częścią płac

Well -being staje się coraz bardziej popularny wśród polskich firm. W zeszłym roku rosły płace, ale też firmy powszechnie oferowały dodatkowe świadczenia.

Firma Sedlak&Sedlak opublikowała opracowanie „Trendy w wynagradzaniu i benefitach na 2020 rok”. Wynika z niego, że na wszystkich szczeblach zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku były wyższe lub zgodne z zaplanowanymi na ten okres. Pracownicy fizyczni otrzymali 6,3 proc. podwyżki (przy planowanych 5,5 proc.), a specjaliści 6 proc. (przy planowanych 5 proc.). Z kolei kadra kierownicza i dyrektorzy uzyskali podwyżki na tym samym poziomie co planowany – odpowiednio 5 proc.  i 4,5 proc.. Co więcej, w porównaniu z 2018 rokiem dysproporcje między zrealizowanymi a zaplanowanymi podwyżkami pozostały na podobnym poziomie. Z kolei na ten rok planowane są podwyżki od 4,5 proc. dla kadry zarządzającej do 5 proc. dla pozostałych szczebli.

Autorzy opracowania zwracają uwagę na to, iż od kilku lat rośnie popularność benefitów. W 2018 roku tylko 72 proc. badanych pracowników przez firmę S&S zadeklarowało, że benefity były oferowane w ich firmach, a w 2019 roku było to już  83 proc.. Najczęściej świadczenia oferują wielkie firmy zatrudniające powyżej 500 osób. W firmach tych w 2018 roku 87 proc. pracowników przyznało, że ich pracodawca daje możliwości skorzystania z benefitów. Z kolei w 2019 roku było to już 96 proc. osób, co oznacza, że dostępność świadczeń wzrasta.

Pracownicy najczęściej korzystali z dodatkowej opieki medycznej, karnetów na siłownię/klubów fitness oraz z ubezpieczenia na życie. Z kolei wśród najbardziej pożądanych świadczeń znalazły się: dodatkowy pakiet opieki medycznej, opieka stomatologiczna oraz szkolenia językowe.

Ekonomiści prezentują dodatkowy trend: „Pracodawcy zaczynają rozumieć, że dla pracowników istotne są nie tylko wynagrodzenia i benefity, ale również wszystko to, co sprawie, że praca i życie stają się bardziej satysfakcjonujące. Co więcej, powoli odchodzi się od idei work-life balance na rzecz work-life integration. Oznacza to, że praca i życie prywatne powinny się przenikać. Aby tak się stało, pracodawcy muszą zadbać o większą elastyczność i atrakcyjność miejsca pracy (atrakcyjne benefity, wprowadzenie elastycznego czasu pracy itp.).”

Opracowanie znajduje się na stronie: https://wynagrodzenia.pl/uploads/files/download/Trendy_9.01.2020.pdf

 

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Inwestycje w gospodarce coraz niższe


Produkcja budowlano-montażowa spadła w grudniu o 3,3 proc. w skali roku wobec spadku o 4,7 proc. w listopadzie. W całym czwartym kwartale 2019 r. spadek mógł wynieść ok. 4 proc, co może oznaczać pogorszenie dynamiki inwestycji w gospodarce w tym okresie…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Podwyżki na miarę inflacji


Sporo firm w tym roku zamierza podnosić płace tylko o poziom rekompensujący inflację. Realne podwyżki planuje co piąta firma…

czytaj więcej

21.01.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy hamują z zatrudnianiem


Tylko jeden na ośmiu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy ma zamiar w tym roku zatrudnić nowych pracowników. Tyle samo chce ciąć etaty…

czytaj więcej