Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Prawo

12.02.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nie będzie ksiąg notarialnych w sądach powszechnych

Ministerstwo sprawiedliwości chce by księgi notarialne po dziesięciu latach od ich sporządzenia trafiły do izb notarialnych, a nie do sądów rejonowych. Resort przygotował nowelę prawa o notariacie.

Resort przypomina, że po upływie okresu archiwizowania dokumentacji notarialnej w kancelariach, jest ona przekazywana do archiwów sądów rejonowych prowadzących wydziały ksiąg wieczystych. I dodaje: „Dalsze utrzymywanie opisanego powyżej stanu rzeczy, polegającego na obciążaniu sądów powszechnych obowiązkiem przechowywania dokumentów obejmujących czynności notarialne nie jest uzasadnione, szczególnie z uwagi na niedobory powierzchni w archiwach.”(….) Sądy rejonowe aktualnie są nie tylko zobowiązane do bezpłatnego przechowywania dokumentacji notarialnej, ale także do wydawania wypisów aktów notarialnych, wyciągów i odpisów, a także innych dokumentów przekazanych do archiwum ksiąg wieczystych oraz udzielania informacji pisemnych i ustnych w tych sprawach z uwzględnieniem przepisów dotyczących aktów notarialnych i innych dokumentów. Tym samym, sądy zostały de facto zobowiązane do zastępowania notariusza w powyższym zakresie.”

Zmiana ma polegać na tym, iż dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, księgi notarialne oraz inne księgi i wykazy, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych, notariusz po upływie 10 lat od dnia ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii przekaże na przechowanie do archiwum prowadzonego przez izbę notarialną. Nadzór prowadzić zaś będzie Krajowa Rada Notarialna. Zaś wypisy, wyciągi i odpisy dokumentów przekazanych do archiwum, będzie sporządzał i wydawał notariusz wyznaczony przez radę właściwej izby notarialnej.

W projekcie zaproponowano, aby izba przechowywała wskazaną dokumentację przez okres 10 lat, po którego upływie zostanie ona przekazana do właściwego archiwum państwowego.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Fiskus wykorzysta dane z GPS


Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów o lokalizatory albo zewnętrzne systemy lokalizacji. Za ich brak przewoźnikowi będą grozić kary do 10 tys. zł. W niektórych przypadkach odpowiedzialność poniesie również kierowca…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Czasowe dopłaty do wynajmowanych mieszkań


16 mld zł rząd chce przeznaczyć na pomoc mieszkaniową w ramach programu ‘Mieszkanie na start’ w ciągu najbliższej dekady.  Przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania…

czytaj więcej

19.06.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Płaca minimalna w 2019 roku


Rząd chce by wynagrodzenie minimalne wyniosło w przyszłym roku 2220 zł.  To o 5,7 proc. (120 zł) więcej niż w tym roku. Minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych ma wynieść 14,50 zł…

czytaj więcej