Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bariery przed rozwojem sztucznej inteligencji

Istnieje pięć głównych przeszkód, które hamują rozwój sztucznej inteligencji w polskich firmach. To: wysokie koszty energii, drenaż specjalistów, niska innowacyjność, tradycyjny system kształcenia i niska nowoczesność uczelni wyższych.

Taką autorską listę przygotowali eksperci Personnel Service. Powołują się przy tym na raport PWC „2018 AI Predictions. Wynika z niego, iż 72 proc. zarządzających przedsiębiorstwami w świecie uważa, że wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie największą przewagą konkurencyjną firm w przyszłości. Tak przedstawiają bariery:

  • wysokie koszty energii – w I półroczu 2017 roku średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wyniosła 14,6 euro za 100 kWh. To o 5,8 euro mniej niż w całej Unii Europejskiej. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę energii elektrycznej w odniesieniu do siły nabywczej (PPS), czyli wspólnej waluty odniesienia, która eliminuje różnice poziomu cen między krajami – wskaźnik w Polsce jest jednym z najwyższym w Europie. Wynosi aż 25,9 PPS za 100 kWh.
  • drenaż specjalistów – różne szacunki wskazują, że na emigracji przebywa nawet 2,5 mln Polaków. Część z nich to wykwalifikowani specjaliści
  • niska innowacyjność – Komisja Europejska w 2017 roku opublikowała globalny ranking innowacyjności za 2016 rok, w którym Polska znalazła się na czwartym miejscu… od końca. Na pozycji lidera uplasowała się Szwecja, a za nią Dania, Finlandia, Holandia i Wielka Brytania. Silne strony polskiego systemu innowacji wskazywane w rankingu to: pozytywny wpływ na zatrudnienie, inwestycje przedsiębiorstw, a także otoczenie przyjazne innowacjom. Słabo za to wypadają innowacje sprzyjające sprzedaży na nowych rynkach oraz innowacje marketingowe i organizacyjne w sektorze MŚP.
  • tradycyjny system kształcenia
  • niska nowoczesność uczelni wyższych

  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.07.2018 | Autor: International Organization for Migration

SONDAŻ: WYZWANIA I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW W POLSCE


Serdecznie zapraszamy firmy zatrudniające cudzoziemców do udziału w sondażu na temat trudności i wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: International Organization for Migration

SONDAŻ: POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE


Serdecznie zapraszamy cudzoziemców zatrudnionych w Państwa firmie do udziału w sondażu na temat poczucia bezpieczeństwa cudzoziemskich pracowników w Polsce. Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety (20 pytań, czas wypełnienia do 10 min.)…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

W Polsce północnej brakuje inżynierów, w południowo-zachodniej pracowników służby zdrowia


Firmom najtrudniej znaleźć wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Dodatkowo przedsiębiorcy z Polski północnej i południowej narzekają na brak chętnych do pracy w restauracjach i hotelach, a pracodawcy z Polski północno-zachodniej na niedobór pracowników służby zdrowia…

czytaj więcej