Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bariery przed rozwojem sztucznej inteligencji

Istnieje pięć głównych przeszkód, które hamują rozwój sztucznej inteligencji w polskich firmach. To: wysokie koszty energii, drenaż specjalistów, niska innowacyjność, tradycyjny system kształcenia i niska nowoczesność uczelni wyższych.

Taką autorską listę przygotowali eksperci Personnel Service. Powołują się przy tym na raport PWC „2018 AI Predictions. Wynika z niego, iż 72 proc. zarządzających przedsiębiorstwami w świecie uważa, że wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie największą przewagą konkurencyjną firm w przyszłości. Tak przedstawiają bariery:

  • wysokie koszty energii – w I półroczu 2017 roku średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wyniosła 14,6 euro za 100 kWh. To o 5,8 euro mniej niż w całej Unii Europejskiej. Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę energii elektrycznej w odniesieniu do siły nabywczej (PPS), czyli wspólnej waluty odniesienia, która eliminuje różnice poziomu cen między krajami – wskaźnik w Polsce jest jednym z najwyższym w Europie. Wynosi aż 25,9 PPS za 100 kWh.
  • drenaż specjalistów – różne szacunki wskazują, że na emigracji przebywa nawet 2,5 mln Polaków. Część z nich to wykwalifikowani specjaliści
  • niska innowacyjność – Komisja Europejska w 2017 roku opublikowała globalny ranking innowacyjności za 2016 rok, w którym Polska znalazła się na czwartym miejscu… od końca. Na pozycji lidera uplasowała się Szwecja, a za nią Dania, Finlandia, Holandia i Wielka Brytania. Silne strony polskiego systemu innowacji wskazywane w rankingu to: pozytywny wpływ na zatrudnienie, inwestycje przedsiębiorstw, a także otoczenie przyjazne innowacjom. Słabo za to wypadają innowacje sprzyjające sprzedaży na nowych rynkach oraz innowacje marketingowe i organizacyjne w sektorze MŚP.
  • tradycyjny system kształcenia
  • niska nowoczesność uczelni wyższych

  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Rosną zatory płatnicze


Rośnie liczba firm, które dostają pieniądze od kontrahentów po terminie. Wydłuża się termin spłaty. Sytuacja pod tym względem jest najgorsza od 2,5 roku…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy oczekują: wysokich płac, stabilności zatrudnienia, równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym


Wynagrodzenie i benefity to wciąż najważniejsze kryterium wyboru pracodawcy, jednak co drugi Polak bierze też pod uwagę bezpieczeństwo zatrudnienia, atmosferę w pracy i równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym…

czytaj więcej

22.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Marka firmy jest najlepszym sposobem na utrzymanie pracowników


Firmy rozumieją znaczenie employer  branding, ale nie przeznaczają na działania z nim związane dużo pieniędzy…

czytaj więcej