Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

03.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Bankowość internetowa – klienci biznesowi

Przeciętnie przedsiębiorca MSP, co miesiąc wykonuje osiemnaście przelewów on-line. Aktywnie ze swojego konta w Internecie korzysta ok 1,5 mln małych i średnich firm.

 Biznes aktywnie wykorzystuje Internet do działań bankowych. Z danych Związku Banku Polskich wynika, iż na koniec 2017 roku, dostęp do konta
z obsługą bankowości internetowej posiadało 2 362 249 przedsiębiorców z sektora MŚP, a aktywnie swoje konto w 2017 r. wykorzystywało niecałe 1,5 miliona przedsiębiorców. W ciągu roku liczba przedsiębiorców aktywnie wykorzystujących usługi z obszaru bankowości mobilnej wzrosła o 42 tys. osób. Statystyczny przedsiębiorca aktywnie wykorzystujący usługi z obszaru bankowości internetowej wykonywał w minionym roku 18 przelewów miesięcznie. Średnia wartość miesięcznych rozliczeń aktywnego klienta biznesowego wyniosła w 73 137 zł.

Warto przy tym pamiętać, że 65 proc. firm w doświadczyło w ubiegłym roku incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym. Ich najczęstszym źródłem są aktualni i byli pracownicy oraz hakerzy. Aż 44 proc. z nich poniosło straty finansowe z powodu cyberataków.  Tak wynika z raportu “Cyber-ruletka po polsku. Dlaczego firmy w walce z cyberprzestępcami liczą na szczęście” firmy doradcza PwC. Raport powstał na podstawie badań zrealizowanych w ponad 120 polskich firmach różnej wielkości i działających w różnych branżach.

Dla służb HR jest to o tyle istotna informacja, że w wielu przypadkach pracownicy otwierają zainfekowane złośliwymi programami załączniki dołączone do wiadomości i w ten sposób system firmowy narażony jest na cyberatak.

Warto więc w każdej firmie stworzyć katalog bezpiecznych zachowań on – line pracowników tak, by zmniejszyć zagrożenia związane z atakami hakerów.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wskaźniki efektywności działań, które umocnią markę firmy


W czasach, gdy firmom coraz trudniej jest o pozyskanie, a niekiedy utrzymanie specjalisty warto zastanowić się czy odpowiednio dbamy o pozycjonowanie na rynku. Coraz częściej skuteczny employer branding staje się częścią pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wysokie zarobki, a stres i odpowiedzialność


Stres wzrasta proporcjonalnie do zarobków. Niekiedy przysłania zadowolenie z pracy…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie


Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton…

czytaj więcej