Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Finansowanie

17.04.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne

W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, infrastruktury społecznej, a także edukacji i zdrowia.

Pełna oferta na kwiecień obejmuje  37 naborów z programów ogólnopolskich, 73 konkursy z programów regionalnych  i 4 konkursy z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź aktualne konkursy! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

 

Innowacje

Rozwój firmy za pomocą innowacyjnych rozwiązań? Taka szansa otwiera się w kwietniu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który chcą zainwestować w swój biznes. Pozyskać mogą nawet 700 tys. zł na inwestycje w innowacje i do 350 tys. na usługi pomocne we wdrożeniu innowacji.

 

Efektem projektu ma być wprowadzenie na rynek produktu lub procesu – nowego lub ulepszonego. W przeprowadzeniu inwestycji i wdrożeniu nowatorskiego pomysłu o charakterze technologicznym pomogą przedsiębiorcom Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB). To m.in: centra innowacji, inkubatory lub parki technologiczne.

 

Dzięki IOB przedsiębiorca zyskuje dostęp m.in. do usług doradczych, pomocnych we wdrożeniu innowacji w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich i ochrony własności przemysłowej. Może również skorzystać
z infrastruktury badawczo-rozwojowej, która umożliwi wdrożenie
w przedsiębiorstwie technologicznej innowacji.

 

Więcej informacji na: http://poir.parp.gov.pl/231/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą i posiadasz firmę w województwie podlaskim, możesz uzyskać wsparcie na projekty promocyjne takie jak np.: udział w krajowych i zagranicznych targach/wystawach, organizacja wizyt studyjnych oraz misji zagranicznych. Na wydarzenia za granicą RP otrzymasz do 100 tysięcy złotych, a w Polsce to 50 tysięcy dofinansowania. Cała pula na konkurs to aż 8 mln zł.

Sprawdź szczegóły na: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzialanie-141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa-2.html

B+R

Prowadzisz biznes jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca w średnim mieście? Możesz otrzymać dofinansowanie na wdrożenie w firmie wyników prac badawczo-rozwojowych. Mogą to być prace zrealizowane samodzielnie przez ciebie jako przedsiębiorcę lub na twoje zlecenie. Możesz je również zakupić. Ważne, aby wyniki tych prac prowadziły do wejścia na rynek znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi). Dzięki wsparciu sfinansujesz wydatki inwestycyjne, usługi doradcze czy prace rozwojowe. Na swój projekt możesz otrzymać do 20 mln zł wsparcia unijnego, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 tys. zł, a na usługi doradcze: 500 tys. zł.

Więcej informacji znajdziesz pod https://poir.parp.gov.pl/miasta-srednie-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-miasta-srednie

W województwie śląskim, od końca kwietnia, wszystkie firmy, w tym duże,  mogą startować w konkursie dotyczącym obszaru B+R.

Na projekty dotyczące infrastruktury B+R, czyli np. utworzenia bądź rozbudowy laboratoriów możesz uzyskać do 10 mln złotych dofinansowania. W tym samym konkursie możesz zdobyć do 5 mln złotych na wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Musisz w swoim projekcie założyć wtedy badania przemysłowe i prace eksperymentalno- rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe.

 

Szczegóły na http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/313

 

Ponad 84 mln złotych to pula, która czeka na przedsiębiorców z województwa łódzkiego w konkursie dotyczącym infrastruktury B+R. Na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej możesz zdobyć do 25 mln złotych!

Zobacz szczegóły na http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/858-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-06-12-2017-r

Edukacja

Jako  przedsiębiorca do końca kwietnia możesz ubiegać się o wsparcie unijne na przygotowanie rozwiązań, które zaangażują pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Musisz prowadzić działalność w jednej z 32 wskazanych branż (https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-15-00-ip-02-00-001-18-przygotowanie-rozwiazan-w-zakresie-angazowania-pracodawcow-w-organizacje-praktycznej-nauki-zawodu-etap-ii/ ). Projekt możesz realizować samodzielnie lub w partnerstwie.

 

Projekt ma wspierać szkoły i placówki oświatowe oraz pośrednio uczniów szkół zawodowych. Powinien dotyczyć opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 wskazanych branż, której dotyczy dany projekt.

W konkursie dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdą z 32 branż. Dla każdej branży przewidziano określoną wysokość środków na projekt. Na projekt możesz otrzymać nawet 100% dofinansowania.

Więcej informacji: https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-15-00-ip-02-00-001-18-przygotowanie-rozwiazan-w-zakresie-angazowania-pracodawcow-w-organizacje-praktycznej-nauki-zawodu-etap-ii/

 

Zdrowie

Dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność leczniczą, trwa konkurs na projekty dotyczące rehabilitacji kardiologicznej oraz promocji i edukacji zdrowotnej. Twój wkład własny to tylko 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pula całego konkursu to ponad 33 mln złotych.

 

Sprawdź na: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-5-4-2-zdrowie-na-rynku-pracy-rpo-wp-2014-20-2

 

 

Poznaj szczegóły

 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.

Wydział Promocji i Mediów
Departament Promocji Funduszy Europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


24.04.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dotacje na innowacje znów dostępne w Polsce Wschodniej


Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej otrzymują kolejną szansę na rozwój. Uruchomiono dodatkowy konkurs na wdrażanie innowacji produktowych (działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Programu Polska Wschodnia). Na firmy czeka 150 mln złotych, w tym 100 mln zł dedykowane przedsiębiorcom inwestującym w miastach średnich makroregionu…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów Departament Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne


W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, infrastruktury społecznej, a także edukacji i zdrowia…

czytaj więcej

12.04.2018 | Autor: Szymon Żółcński - Partner w Crido Taxand; Piotr Gadzinowski - Senior Manager w Crido Taxand; Monika Gruszecka - Senior Consultant w Crido Taxand

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE – NOWE ZASADY


Przedsiębiorcy planujący oraz już prowadzący działalność na terenie Polski mogą ubiegać się o wsparcie w formie dotacji, pożyczek bądź ulg podatkowych. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów wsparcia, w szczególności dla przedsiębiorstw planujących duże inwestycje produkcyjne…

czytaj więcej