Rozwój

17.09.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Apel 55 organizacji pracodawców do premiera, by nie zmieniał limitu składek emerytalnych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wspólnie z 54 organizacjami pracodawców zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z kontrowersyjnej propozycji zniesienia limitu 30-krotności składek na FUS zapisanej w projekcie budżetu na przyszły rok. 

Zdaniem pracodawców likwidacja limitu wynagrodzeń, od którego opłacane są składki emerytalne i rentowe doprowadzi do zahamowania rozwoju Polski. Propozycja uderzy także w najbardziej innowacyjne biznesy w kraju, co jest sprzeczne z zapisami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, którą rząd przyjął na początku swojej kadencji.

„To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polaków, przez ostatnich 10 lat, stworzyliśmy ponad pół miliona wartościowych i wysoko płatnych miejsc pracy m.in. w sektorach medycznym, lotniczym, motoryzacyjnym, nowoczesnych technologii i usług dla biznesu. W regionie Europy Centralnej Polska jest bezsprzecznie liderem, choć pozostałe kraje oferują coraz lepsze warunki dla innowacyjnych inwestycji oraz coraz bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia. Bardzo łatwo jest stracić to co dotychczas osiągnęliśmy” – tłumaczą przedsiębiorcy i dodali „Zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju polskiej gospodarki. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to bariera, którą stworzymy sobie sami. Pierwszym odczuwalnym skutkiem zniesienia limitu składek emerytalnych i rentowych będzie obniżenie wynagrodzenia netto pracowników z omawianych branż nawet o 11 proc., a wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawcy może osiągnąć 16proc.”

W liście pracodawcy napisali również o tym, iż nowe daniny na ubezpieczenia społeczne ograniczą inwestycje i podwyżki. Firmy będą tez miały mniej pieniędzy na na dopłaty ze strony pracodawcy do rozpoczynających swoje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. A zniesienie limitu „uderzy” także w pracowników na umowach o pracę i spowoduje ucieczkę od zatrudniania specjalistów w takiej formie, a także wybór pracy za granicą. Zmiana ta dotknie w szczególności firmy i pracowników sektorów nowych technologii i zaawansowanych procesów biznesowych. W poszczególnych firmach obejmie ona między 30 proc. a 90 proc. pracowników, a w przypadku działalności badawczo-rozwojowej niemal wszystkich.

Przedsiębiorcy list zakończyli stwierdzeniem „ przewidywalność i stabilność regulacji wpływających na koszty prowadzenia biznesu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju rodzimych firm i przyciąganiu nowych inwestycji. Zniesienie limitu składek na ZUS oznacza skokowy wzrost kosztów pracy, który negatywnie wpłynie na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce”.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Meandry systemu emerytalnego


Osoby, które płacą składki emerytalne od najniższej płacy  przez 25 lat nie będą miały tyle zgromadzonego wkładu ubezpieczeniowego by otrzymać minimalne świadczenie. Pomimo to je dostaną ponieważ umożliwi im to staż ubezpieczeniowy…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Firmy szukają tanich ofert szkoleniowych


Dla pracowników HR przy wyborze firmy szkoleniowej wciąż najważniejsze są: cena i rekomendacje znajomych. Mniej zwracają uwagę na nagrody i prestiż, jakimi cieszy się firma szkoleniowa…

czytaj więcej

15.10.2019 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zmniejsza się liczba ofert pracy


Szczyt swoich możliwości rynek wakatów osiągnął w listopadzie 2018 roku. Od tamtego czasu liczba internetowych ofert pracy ostro maleje. Skala zmniejszania się liczy ogłoszeń jest podobna do tej, która miała miejsce w 2013 roku…

czytaj więcej