Rozwój

17.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Antykryzysowe działania dla projektów finansowanych z EFS

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) przedstawiło pakiet rekomendacji, które mają pomóc m.in. osobom, firmom i organizacjom pozarządowym realizującym projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

“Nie ma co czekać na rozwój sytuacji, robimy kolejny krok. W piątek były rekomendacje dotyczące wszystkich inwestycji unijnych, teraz skupiamy się na tak zwanych miękkich projektach. To one są szczególnie narażone na utrudnienia związane z pandemią koronawirusa. Wiele z postulatów beneficjentów znalazło odzwierciedlenie w piśmie resortu” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Pismo z rekomendacjami minister Jarosińskiej – Jedynak zostało skierowane do instytucji, które czuwają nad wdrażaniem projektów finansowanych i decydują o sposobie ich rozliczania. Otrzymali je między innymi ministrowie, marszałkowie województw, wojewódzkie urzędy pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazano również.

Resort funduszy i polityki regionalnej proponuje między innymi możliwość:

  • finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd, zamknął granice),
  • finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
  • wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
  • zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
  • czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
  • uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

( za MFiPR)

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

 


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wspólny protest partnerów społecznych RDS


Posłowie włączyli do specustawy zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego. Senatorowie go skreślili. Nie wiadomo obecnie czy posłowie go przywrócą…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Postulaty gospodarcze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do “tarczy antykryzysowej”


ZPP nieustająco postuluje by pomoc dla firm pomagające im zachować płynność była uruchomiona, a procedury z nią związane były proste. Na wzór innych państw europejskich powinniśmy natychmiast uruchomić linię łatwo dostępnych, zabezpieczonych wekslem, kredytów przeznaczonych na opłacanie kosztów stałych firm. Operatorem takiego narzędzia mógłby być choćby BGK…

czytaj więcej

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ponad 83 tysięcy wypadków w pracy


W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3 proc. mniej niż w 2018 r.  Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w 2019 r…

czytaj więcej