Wśród polskich przedsiębiorców program Horyzont 2020 nie jest zbyt popularny. Do tej pory 636 polskich organizacji uzyskało ok. 372 mln euro dofinansowania z Komisji Europejskiej – to 1134 projekty, w tym 202 koordynacje. Udział Polski w dofinansowaniu netto uczestników projektów z 28 krajów Unii Europejskiej stanowi jedynie 1,04%.* A szkoda. Dla niektórych firm dotacje z Horyzontu 2020 mogą być naprawdę ciekawą alternatywą w porównaniu do grantów z Funduszy Strukturalnych, czyli tych organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i programy regionalne. Może tak być w 5 głównych sytuacjach

1. Gdy prowadzimy firmę w woj. mazowieckimW wyniku wyczerpania tzw. “koperty mazowieckiej”,  dziś  firmy prowadzące prace B+R w woj. mazowieckim nie mogą ubiegać się o wsparcie z NCBRu. Nawet jeśli są tylko partnerami w konsorcjach. W Horyzoncie 2020 tego ograniczenia nie ma. Każda firma, bez względu na lokalizację, może starać się o dotację.

2. Gdy przechodzimy od badań do wdrożeńWiększość dotacji z NCBRu oraz programów regionalnych jest przeznaczonych głównie na fazę badań.  Inne jest podejście w Horyzoncie 2020. Tutaj, w instrumencie skierowanym dla sektora MŚP tzw. “SME Instrument” zainteresowanie skupia się na projektach o wysokim poziomie gotowości technologicznej.  Umożliwia to sfinansowanie działań innowacyjnych bliższych etapowi komercjalizacji (demonstracja, testowanie, prototypowanie, pilotowanie, zwiększanie skali, miniatury itp.)

3. Gdy mamy różnorodne kosztyW przeciwieństwie do programów krajowych, w Horyzoncie 2020 Komisja Europejska nie narzuca sztywnych ram i ograniczeń jeśli chodzi o katalog kosztów kwalifikowanych. Zasadniczo muszą się one mieścić w jednej z 4 podstawowych kategorii (koszty personelu, podwykonawstwo, pozostałe koszty bezpośrednie, koszty pośrednie)

4. Gdy mamy zagranicznych partnerówZgodnie z prawem w wypadku projektów realizowanych w konsorcjach finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych nie otrzymamy  dotacji na koszty partnerów zagranicznych. W Horyzoncie 2020 tego ograniczenia nie ma.

5. Gdy mamy mniejszy wkład własnyDotacje z NCBR-u i programów regionalnych pokrywają w fazie rozwojowej maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych (dla małych przedsiębiorstw). W Horyzoncie można liczyć na wyższy poziom wsparcia. W przypadku projektów innowacyjnych (innovation action) grant pokrywa do 70 proc. kosztów, natomiast w przypadku projektów badawczo-rozwojowych (research & innovation actions) nawet do 100 proc. kosztów.

Dla przedsiębiorców przyzwyczajonych do zasad konkursów o dotacje na poziomie krajowym, proces aplikacyjny do Horyzontu 2020 może wydać się trudniejszy. Nie ma w nim takich elementów jak np. instrukcje przygotowania wniosku, kwestie formalne, szczegółowo rozpisane kryteria wyboru. Do tego dochodzi obszerna dokumentacja i wielość konkursów. Już sama umowa grantowa (Annotated Model Grant Agreement), stanowiąca pewnego rodzaju przewodnik dla wnioskodawców, to 150-stronnicowy dokument.

Dodatkowo w Horyzoncie 2020 kryteria oceny są stosunkowo nieostre. Projekty są oceniane w ramach trzech obszarów: doskonałość projektu, wpływ projektu oraz jakość i efektywność wdrożenia. Nie ma tu prostych miar, do których mogą być przyzwyczajeni wnioskodawcy. Nie wystarczy zatem pokazać, że firma zatrudnia 5 doktorów, żeby wykazać, że projekt spełnia określone kryterium.  W dużej mierze to kryteria opisowo-jakościowe, które pozostawiają oceniającym dużą dozę subiektywizmu. Stąd tak ważne jest doświadczenie i wiedza na co zwrócić uwagę, żeby przekonać ekspertów, że twoja aplikacja jest naprawdę dobra.

*Źródło: www.kpk.gov.pl