Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

10.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska - Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Pracownicy decydują się na ocenę pracodawcy i coraz częściej odchodzą

Połowa osób, która w ostatnim czasie zmieniła pracę uważa, że wciąż na rynku jest zbyt mało interesujących ofert pracy. Nieomal, co druga osoba, które zaczęła pracę w nowym miejscu wynegocjowała wyższe zarobki niż wynikało to z ogłoszenia.

Tak wynika z 31. edycji badania Monitor Rynku Pracy, przygotowanego dla Instytutu Badawczego Randstad.

Z ankiety wynika, że prawie połowa osób, które już mieniła pracę zastanawia się czy nie zrobić tego jeszcze raz. Coraz więcej osób przyznaje, że przyczyną odejścia z pracy była ich ocena pracodawcy. W większości krytykowali warunki pracy i wynagrodzenie, ale też atmosferę w pracy i sposób, w jaki właściciele traktują pracowników.

Większość uczestników badania, którzy zmieniali pracę w ciągu ostatniego pół roku, dobrze ocenia zaś procesy rekrutacji w firmach – 22 proc. uważa, że były krótkie, 49 proc., – że trwały w sam raz. Zbyt długie były dla 29 proc. Niemal 9 na 10 ankietowanych dostało wystarczające informacje o zakresie obowiązków na danym stanowisko. Z badania wynika, że zmiany miejsc pracy dotyczą także struktury firm.  Co piąty pracownik w ostatnim półroczu zmienił pracodawcę, co piąty też został u obecnego, ale zmienił stanowisko. Na nowe miejsce zatrudnienia najczęściej decydowali się mieszkańcy wschodnich województw – tam nawet, co czwarty ma nowego pracodawcę. Takie zmiany najczęściej mają za sobą młodzi ludzie poniżej 30 lat (41 proc.), ale w tej grupie są zapewne też ci, dla których była to pierwsza praca w życiu. Nowego pracodawcę znalazł też, co czwarty respondent ze średnim wykształceniem, co piąty z wykształceniem podstawowym i 16 proc. osób z wykształceniem wyższym. Najczęściej pracę zmienili sprzedawcy i pracownicy obsług klienta, inżynierowie i robotnicy niewykwalifikowani. Takich zmian unikali raczej kierownicy, mistrzowie i brygadziści oraz kadra zarządzająca wysokiego szczebla.

Z badania wynika, że wewnętrzne zmiany dotyczyły przede wszystkim top managementu, inżynierów oraz kierownik średniego szczebla.

 


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wskaźniki efektywności działań, które umocnią markę firmy


W czasach, gdy firmom coraz trudniej jest o pozyskanie, a niekiedy utrzymanie specjalisty warto zastanowić się czy odpowiednio dbamy o pozycjonowanie na rynku. Coraz częściej skuteczny employer branding staje się częścią pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa…

czytaj więcej

24.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wysokie zarobki, a stres i odpowiedzialność


Stres wzrasta proporcjonalnie do zarobków. Niekiedy przysłania zadowolenie z pracy…

czytaj więcej

17.04.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Umowa cywilnoprawna a szkolenia BHP w firmie


Kodeks pracy bez wątpliwości rozszerza na umowy cywilnoprawne obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP. Wynika to bezpośrednio z Art. 304 K.p. – uważa autorka ciekawej analizy, umieszczonej na stronie Grant Thornton…

czytaj więcej