Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

Rozwój

15.05.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

2017 rok dla sektora przedsiębiorstw

Najczęściej zysk osiągnęły w zeszłym roku firmy z najbiedniejszych regionów Polski. Choć firmy duże, zatrudniające od 250 osób stanowią w sektorze przedsiębiorstw niespełna 7 proc. to zatrudniają ponad połowę pracowników oraz wypracowują ponad połowę przychodów.

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o wynikach finansowych podmiotów gospodarczych w zeszłym roku. Kondycja firm (gdzie pracuje od dziesięciu osób) była lepsza niż dwa lata temu. Przychody z całokształtu działalności w roku były wyższe o 7,8 proc. od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 7,5 proc. Nieznacznie poprawił się wskaźnik poziomu kosztów z 95, proc. przed rokiem do 94,7 proc.. Przychody netto ze sprzedaży proc. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 158,3 mld zł i był wyższy o 5,3 proc. niż w 2016 roku.  Zysk netto wyniósł 175,5 mld zł i był wyższy o 7,5 proc. od uzyskanego w 2016 roku, a strata netto wyniosła 25,7 mld zł i zmniejszyła się o 13,5 proc.. Zysk netto wykazało tak jak w analogicznym okresie roku poprzedniego 79,9 proc. ogółu przedsiębiorstw, a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,5 proc. przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 86 proc. przed rokiem). Co ciekawe: w czterech województwach: warmińsko – mazurskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim udział firm z zyskiem przekroczyło 82 proc. w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Najmniej zaś zyskownych firm było w regionach: mazowiecki, lubelski, dolnośląski i opolski.

W informacji nie ma wyjaśnienia tej kwestii, ale najprawdopodobniej wynika to z liczby firm inwestujących w regionie oraz ze struktury własnościowej.

W 2017 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w całej Polsce wyniosły 136,5 mld zł i były (w cenach stałych) o 3,2 proc. wyższe niż przed rokiem (w 2016 roku odnotowano spadek o 14,2 proc., a po dwóch kwartałach 2017 r. spadek o 2,5 proc.). Największy udział w zrealizowanych nakładach w 2017 roku miały przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie czterech województw: mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego – łącznie 64 proc. W kolejnych siedmiu województwach: łódzkim, małopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, podkarpackim i zachodniopomorskim zrealizowano ok 30 proc. nakładów. Na pozostałe pięć województw przypadało 6 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych ogółem 69,3 mld zł. Z ogółem wartości kosztorysowej inwestycji nowo rozpoczętych ok. 8 proc. przypadło na przedsiębiorstwa małe, 15. proc. na firmy średnie, a 78 proc. na jednostki duże. Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 13,6 mld zł i były o 33 proc. niższe niż w 2016 roku.

Z danych GUS wynika, że w prawie 7 proc. firm dużych (zatrudniających od 250 osób) pracowało ponad trzy miliony ludzi (56,6 proc. z 5,37 mln osób). Przedsiębiorstwa te wypracowały prawie 60 proc. przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.


  Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja


17.07.2018 | Autor: International Organization for Migration

SONDAŻ: WYZWANIA I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW W POLSCE


Serdecznie zapraszamy firmy zatrudniające cudzoziemców do udziału w sondażu na temat trudności i wyzwań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: International Organization for Migration

SONDAŻ: POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W POLSCE


Serdecznie zapraszamy cudzoziemców zatrudnionych w Państwa firmie do udziału w sondażu na temat poczucia bezpieczeństwa cudzoziemskich pracowników w Polsce. Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety (20 pytań, czas wypełnienia do 10 min.)…

czytaj więcej

17.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

W Polsce północnej brakuje inżynierów, w południowo-zachodniej pracowników służby zdrowia


Firmom najtrudniej znaleźć wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Dodatkowo przedsiębiorcy z Polski północnej i południowej narzekają na brak chętnych do pracy w restauracjach i hotelach, a pracodawcy z Polski północno-zachodniej na niedobór pracowników służby zdrowia…

czytaj więcej