Biuletyn Prawo i Legislacja

Prawo

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Procedowanie specustawy

We wtorek Sejm ma obradować w sprawie poprawek zaproponowanych przez Senat do Tarczy Antykryzysowej. Do czasu publikacji Biuletynu nie było sprawozdania sejmowej komisji finansów publicznych z rekomendacjami w sprawie przyjęcia lub odrzucenia zmian Senatu…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe ograniczenia: dotyczą pracy w firmach i usługach

Rząd wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Część dotyczy sposobu funkcjonowania biznesu…

czytaj więcej


24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany ważne dla sektorów i branż

Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości…

czytaj więcej


24.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Propozycje „Tarczy antykryzysowej” w wersji przekazanej do RDS – Zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

Określenie katalogu spraw pilnych, które sądy mają rozpatrywać, wśród nich są m.in. wnioski w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, o środek zabezpieczający, o zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego…

czytaj więcej


Podatki

30.03.2020 | Autor: Monika Lewandowska – starszy menedżer w CRIDO

Kolejne odroczenia terminów raportowania – sprawozdania finansowe, IFT-2R, ORD-U

W trakcie weekendu na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane dwa nowe projekty rozporządzeń. Ich pojawienie się ma oczywiście związek z obecną sytuacją i wprowadzonym stanem epidemii, który w wielu przypadkach uniemożliwia przedsiębiorcom terminowe wywiązanie się z obowiązków raportowania…

czytaj więcej


26.03.2020 | Autor: Konrad Kowalski – konsultant w CRIDO oraz Monika Lewandowska – starszy menedżer w CRIDO

Odroczenie terminów podatkowych w CIT / zapowiedź odroczenia terminów na przygotowanie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów zgodne z wcześniejszymi deklaracjami przygotowuje projekty rozporządzeń w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej, mające na celu odroczenie obowiązków podatkowych i administracyjnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii…

czytaj więcej


26.03.2020 | Autor: Jakub Daniluk – menedżer w CRIDO

Podatniku, pamiętaj również o CBC-P

W dniu 31 marca 2020 r. upływa termin na złożenie powiadomienia CBC-P przez jednostki działające w ramach dużych międzynarodowych grup kapitałowych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok odpowiadający rokowi kalendarzowemu…

czytaj więcej


23.03.2020 | Autor: Roman Namysłowski – partner zarządzający w CRIDO oraz Monika Lewandowska – starszy menedżer w CRIDO

Tarcza antykryzysowa – podsumowanie propozycji rządu

W weekend pojawił się pierwszy projekt specjalnej ustawy zawierającej rozwiązania prawne i podatkowe wspierające przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa (tzw. tarcza antykryzysowa). Prace nad tym projektem trwają. Został on przesłany do konsultacji społecznych, a w tym tygodniu ma się nim zająć Sejm…

czytaj więcej


Finansowanie

31.03.2020 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Szybka Ścieżka dla branży urządzeń grzewczych

Prowadzisz badania B+R i działasz w branży urządzeń grzewczych? Jeśli tak, to weź udział w konkursie Szybkiej Ścieżki…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Badania na rynek – start naborów wniosków

Pierwszy raz w tym roku jest możliwość dofinansowania dla przedsiębiorców zajmujących się tematyką uzyskania energii ze źródeł odnawialnych oraz recyklingiem, efektywną utylizacją odpadów…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ułatwienia dla firm

Fundusze Europejskie są elastyczne i wprowadzają wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Dotyczy to także uzyskania przez firmy kredytu, wydłużenia czasu dostarczenia dokumentów, a nawet uzyskania pozwolenia na budowę…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Funduszowa specustawa

Gospodarcze zawirowania wywołane pandemią koronawirusa dotknęły także beneficjentów Funduszy Europejskich. Ograniczone możliwości realizacji inwestycji w programach dofinansowanych z UE dotyczą kilkudziesięciu tysięcy przedsięwzięć…

czytaj więcej


Rozwój

31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Wspólny protest partnerów społecznych RDS

Posłowie włączyli do specustawy zapis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku członków Rady Dialogu Społecznego. Senatorowie go skreślili. Nie wiadomo obecnie czy posłowie go przywrócą…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Postulaty gospodarcze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do “tarczy antykryzysowej”

ZPP nieustająco postuluje by pomoc dla firm pomagające im zachować płynność była uruchomiona, a procedury z nią związane były proste. Na wzór innych państw europejskich powinniśmy natychmiast uruchomić linię łatwo dostępnych, zabezpieczonych wekslem, kredytów przeznaczonych na opłacanie kosztów stałych firm. Operatorem takiego narzędzia mógłby być choćby BGK…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Ponad 83 tysięcy wypadków w pracy

W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3 proc. mniej niż w 2018 r.  Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w 2019 r…

czytaj więcej


31.03.2020 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Zaskakująca decyzja GUS

Główny Urząd Statystyczny nie będzie publikować szybkich szacunków wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji konsumenckiej). Dane dotyczące cen detalicznych będą pozyskiwane telefonicznie lub mailowo…

czytaj więcej