Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

23.01.2018 | Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers

Regulacje i Agendy

 


  Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers