Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

09.01.2018 | Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers

Regulacje

  • Agenda Komisji Europejskiej na 2018 rok z 26 inicjatywami, w tym 10 priorytetów Komisji Junkcera w nocie prasowej Commission Work Programme 2018: An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe
  • ZPP w Brukseli otworzyło Europejskie Centrum Legislacji: e-mailowy punkt kontaktowy pod którym można będzie uzyskać informację na temat wybranej regulacji, procesu decyzyjnego. Zapraszamy do kontaktu e-mailowego: zppbrussels@zpp.net.pl

  Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers