Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

05.12.2017 | Autor: Agata J. Boutanos - Director of the Representation to the European Union - Union of Entrepreneurs and Employers

Regulacje

  • Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli wystąpiło w charakterze prelegenta podczas wydarzenia na temat praw pokrewnych organizowanego przez Pana Przewodniczącego Ryszarda Czarneckiego w Parlamencie Europejskim 29 listopada
  • ZPP przygotowało i szeroko konsultuje Wspólną Deklarację o Prawach Autorskich. Napisz do nas swoją opinię na:zppbrussels@zpp.net.pl
  • ZPP w Brukseli otworzyło Europejskie Centrum Legislacji: e-mailowy punkt kontaktowy pod którym można będzie uzyskać informację na temat wybranej regulacji, procesu decyzyjnego. Zapraszamy do kontaktu e-mailowego:zppbrussels@zpp.net.pl
  • ZPP zostało sygnatariuszem Wspólnej Deklaracji organizacji przeciwko aplikacji dyrektywy delegowania pracowników w międzynarodowym transporcie drogowym wraz z podmiotami z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii Estonii, Grecji, Węgier, Irlandii, Litwy, Łotwy, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

  Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers