Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute

12.02.2018 | Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers

Raporty i Noty Prasowe

  • Sprawozdanie Komisji: Zatrudnienie i sytuacja społeczna w UE – W efekcie silnego wzrostu gospodarczego zatrudnienie w UE wzrosło w trzecim kwartale 2017 r. bardziej niż to przewidywano. Ponadto według danych zawartych w najnowszym kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia i rozwoju sytuacji społecznej (Quarterly Review on Employment and Social Developments in Europe) wskaźniki bezrobocia nadal spadały.
  • Najnowsze noty prasowe Komisji Europejskiej

 


  Autor: Agata J. Boutanos – Director of the Representation to the European Union – Union of Entrepreneurs and Employers