Projekt realizowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise InstitutePrawnik Online

20.02.2018

Strasznie drażniąca jest opieszałość organów podatkowych w załatwianiu spraw. Podobno ograniczają ich jakieś terminy, ale nie do końca widzę, żeby to w praktyce funkcjonowało. Jak to wygląda od strony prawnej?


Terminy załatwiania spraw przez organ podatkowy ustanowione są w art. 139 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z [...]

czytaj więcej

18.02.2018

Słyszałem, że rząd obniżył od 2017 roku podatek dochodowy dla małych przedsiębiorców. Na jakich warunkach można z tego skorzystać?


Od 2017 roku obowiązuje obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych (podatek CIT) dla tzw. [...]

czytaj więcej

17.02.2018

Od lat prowadzę małą firmę zajmującą się sprzedażą artykułów biurowych. Rozwijamy się, więc zdecydowałem się przenieść sklep do większego lokalu, a poprzedni lokal sprzedać. Chciałbym zapytać, jak rozliczyć tę transakcję pod kątem podatku dochodowego?


Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od [...]

czytaj więcej

17.02.2018

Planuję rozpocząć w najbliższym czasie własną działalność gospodarczą i mam w związku z tym mnóstwo pytań i wątpliwości, w końcu polskie prawo jest strasznie skomplikowane. Największe moje obawy budzi jednolity plik kontrolny – słyszałem, że od stycznia tego roku nawet najmniejsze firmy muszą go składać do skarbówki. Czy to prawda? I o co w ogóle […]


Jednolity plik kontrolny jest to elektroniczna wersja ksiąg podatkowych uporządkowana zgodnie ze strukturą logiczną odpowiadającą [...]

czytaj więcej

04.05.2018

Klient będący konsumentem zareklamował zakupiony w moim sklepie internetowym towar. Ile mam czasu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, biorąc pod uwagę iż towar wymaga naprawy, a okres oczekiwania na naprawę w serwisie, z którym współpracuje to około 3 tygodni?


W przypadku sprzedaży konsumenckiej, zgodnie z art. 561(5) Kodeksu cywilnego, jeżeli konsument złoży reklamację (zażąda [...]

czytaj więcej

22.04.2018

Prowadzę działalność w formie spółki cywilnej. Chciałbym przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy mogę to zrobić i jak wygląda procedura takiego przekształcenia?


Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę handlową, inną [...]

czytaj więcej

16.04.2018

Zamówiłem w zakładzie produkcyjnym towar o wartości ponad 30.000 złotych. Z góry uiściłem zapłatę. Towar, pomimo kilku tygodni od dokonania płatności, nadal do mnie nie dotarł. Kontakt z jakimkolwiek przedstawicielem firmy jest utrudniony. Co robić w tej sytuacji i jak odzyskać pieniądze, jeżeli poza przelewem na rzecz tej firmy i fakturą proforma, nie mam żadnej […]


Z całą pewnością brak istnienia dokumentu umowy sprzedaży w formie pisemnej stanowi dużą niedogodność w [...]

czytaj więcej

06.03.2018
MEDIATIO Sp. z o. o.

Dzień dobry, Nie mogę ściągnąć ani pliku .pdf ani .doc. Czy ta umowa w ogóle jest dostępna? Potrzebuję umowy pożyczki od osoby fizycznej dla spółki z o.o. Jakiej wysokości ustalić oprocentowanie, aby “nie przyczepił” się urząd skarbowy. Pozdrawiam Paweł Tyl


Szanowny Panie, plik zawierający wzorzec umowy, który Pana interesuje, działa prawidłowo. Tym niemniej, w razie [...]

czytaj więcej

10.04.2018

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych. Otrzymałem decyzję marszałka województwa o zakazie wykonywania działalności, w której wskazano, że stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności. Jakie działania muszę podjąć, jeżeli nie zgadzam się z tą decyzją i chcę nadal wykonywać dotychczasową działalność?


Działalność gospodarcza w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną i wymaga ona uzyskania wpisu [...]

czytaj więcej

03.04.2018

Jakie warunki muszę spełnić, aby w prowadzonej przez siebie restauracji sprzedawać klientom alkohol?


Prowadzenie sprzedaży alkoholu w restauracji wymaga uzyskania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż [...]

czytaj więcej

06.06.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, którą chciałbym zawiesić. Na jak długo mogę zawiesić działalność gospodarczą i jakie czynności muszę wykonać?


W przypadku firm zarejestrowanych w CEIDG (w tym wspólników spółek cywilnych), działalność gospodarcza może zostać [...]

czytaj więcej

18.03.2018

Wiem, że niedawno bardzo dużo zmieniło się w kodeksie postępowania administracyjnego. Mnie i kolegów przedsiębiorców szczególnie interesuje instytucja milczącego załatwienia sprawy. Na czym ona polega i kiedy z niej skorzystamy?


Milczące załatwienie sprawy uregulowane jest w nowym Rozdziale 8a kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. [...]

czytaj więcej

29.03.2018

Prowadzę mały zakład meblarski. Jeden z moich pracowników notorycznie ignoruje ustalone w zakładzie zasady, w tym m.in. zasady BHP. Przypuszczam również, że wynosi na zewnątrz szczegóły dotyczące stosowanych przez nas rozwiązań technologicznych (używamy dosyć specyficznych metod produkcji), co można chyba potraktować jako naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdecydowanie straciłem do niego zaufanie i chciałbym go zwolnić w […]


Rozwiązanie umowy o pracę w opisanym przez Pana trybie uregulowane jest w art. 52 kodeksu [...]

czytaj więcej

28.03.2018

Witam, mam prośbę o opinię czy Urząd Skarbowy w Tychach ma prawo do przedłużania kontroli firmy o 90 dni już po podpisaniu protokołu kontrolnego (bez zastrzeżeń). Obecnie Naczelnik US w Tychach wydał postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT-u o 90 dnia na podstawie uzasadnienia. Uzasadnienie to zawiera rażące błędy formalne, np.: nieprawidłowa podstawa kwoty opodatkowania, […]


Zgodnie z art. 291 §4 Ordynacji podatkowej, kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu [...]

czytaj więcej

22.03.2018

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której jestem wspólnikiem, zaszły ostatnio zmiany osobowe w zarządzie. Nowi członkowie zarządu nie mają wystarczającego zaufania do dotychczasowego prokurenta spółki i chcą go odwołać. Czy potrzebna jest do tego uchwała wspólników?


Zgodnie z art. 109 ze zn. 7 §1 kodeksu cywilnego, prokura może być w każdym [...]

czytaj więcej

06.03.2018
MEDIATIO Sp. z o. o.

Chciałbym zawrzeć zapis w umowie o możliwości cesji umowy najmu lokalu mieszkalnego. Między spółką która będzie podpisywać umowę, a spółką która jeszcze nie powstała (obie będą należeć do mnie). Czy taki zapis będzie ok? §9 1. Wynajmujący zgadza się na cesję umowy najmu na inną spółkę prawa handlowego, bez uprzedniej zgody. Spółka ta będzie powiązana […]


Szanowny Panie, w kontekście Pańskiego zapytania, proponuję poniższe sformułowanie treści  § 9 umowy: Wynajmujący niniejszym [...]

czytaj więcej

Biuletyn Prawo i Legislacja

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Więcej projektów PPP i wyższe opłaty za parkowanie w dużych miastach


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przewidziano w niej także zmiany w ustawie o drogach publicznych. Wyższe opłaty za parkowanie w centrach miast coraz bardziej realnie…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Konstytucja dla Nauki z licznymi poprawkami posłów


Sejm przyjął ustawy reformujące szkolnictwo wyższe. Przyjęto 81 poprawek, w tym 80 – rządowych. Sposób, w jaki zmieniają kształt przyszłego systemu przedstawimy przy omówieniu procedowania w Senacie…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowe standardy cyberbezpieczeństwa


Ustawa, która wdraża dyrektywę NIS, utworzy w Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa. W jego skład wejdą m.in. najwięksi przedsiębiorcy z wybranych sektorów gospodarki oraz administracja rządowa i samorządowa…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa


Ochrona niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych firm przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem – to cele nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uchwalonej przez Sejm…

czytaj więcej

09.07.2018 | Autor: Robert Łuszczyna – Crido Taxand

Praktyczne problemy przygotowania plików JPK_KR


Z dniem 1 lipca 2018 roku obowiązek przedstawiania JPK na żądanie objął również mikro, małych i średnich przedsiębiorców, o ile prowadzą księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Tym samym przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że znaczna część danych ewidencjonowana po 1 lipca 2018 r…

czytaj więcej

06.07.2018 | Autor: Krzysztof Borkowski – Crido Taxand

MLI wchodzi w życie i zmienia polskie umowy


1 lipca weszła w życie Konwencja MLI, zmieniając polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Austrią i Słowenią…

czytaj więcej

06.07.2018 | Autor: Daniel Panek – Crido Taxand

Grunty z infrastrukturą energetyczną dla potrzeb PON nie będą już związane z działalnością gospodarczą


W ostatnich dniach do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym…

czytaj więcej

05.07.2018 | Autor: Łukasz Trochimiuk – Crido Taxand

Pamiętajmy o złożeniu sprawozdania finansowego


Dwadzieścia „dużych” urzędów skarbowych wszczęło przez ostatnie trzy lata niemal 4 300 spraw karnych o niezłożenie sprawozdań finansowych do KRS. 16 lipca jest w tym roku ostatnim dniem, w którym przedsiębiorcy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Granty dla MŚP


Przedmiotem konkursu są granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe obejmuje zakup licencji lub prawa własności do innowacyjnej technologii. Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant…

czytaj więcej

03.07.2018 | Autor: Wydział Promocji i Mediów, Departament Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Przedsiębiorco – czeka na Ciebie ponad 15 mln złotych na rozwój innowacji naukowych! 


Wsparcie finansowe obejmuje  organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników w renomowanych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności…

czytaj więcej

26.06.2018 | Autor: Karolina Banach – konsultant w dziale doradztwa biznesowego i zarządzania innowacjami w Crido Taxand

NA MAXA DLA BIZNESU – PROGRAM GWARANCJI BGK


Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, często potrzebują zewnętrznego wsparcia finansowego do realizacji nowych pomysłów. W odpowiedzi na te potrzeby Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nowy instrument finansowy – gwarancję spłaty kredytu Biznesmax…

czytaj więcej

25.06.2018 | Autor: Crido Taxand

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY W SIECI OTWARTYCH INNOWACJI – ŚNIADANIE W WARSZAWIE – 28 CZERWCA


Małe i średnie firmy są dynamiczne i mają apetyt na rozwój. Jest to widoczne m.in. w konkursach o dotacje na projekty badawcze czy też inwestycyjne. Jednak nie wszystkie projekty mają szansę znaleźć się…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Praca w innym regionie – zachęty dla zmiany


Przedsiębiorcy stosuję różne formy zachęt dla kandydatów do pracy. Jak wskazują konsultanci Antal – w co trzeciej rekrutacji związanej z relokacją kandydat może liczyć na jednorazowy dodatek do pensji…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

HR a wpływ na zaangażowanie pracowników


Na zaangażowanie pracowników w zajęcia służbowe wpływają warunki i organizacja pracy. Poziom zaangażowania pracowników może wynikać ze sposobu zarządzania firmą, a nie tylko z ich temperamentu, motywacji i osobistych zainteresowań…

czytaj więcej

10.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

Branże w których najczęściej są poszukiwani pracownicy


Wyczerpuje się możliwość dalszej kreacji miejsc pracy. Pojawiają się pierwsze sygnały spadku zamówień w przedsiębiorstwach, co nie będzie sprzyjało zwiększaniu zapotrzebowania na nowych pracowników…

czytaj więcej

03.07.2018 | Autor: Aleksandra Fandrejewska -Tomczyk – Redaktor Biuletynu Prawo i Legislacja

60 proc. przedsiębiorców korzysta ze swoich bankowych kont internetowych


Liczba biznesowych umów bankowości internetowej jest relatywnie stabilna. W pierwszym kwartale, dostęp do konta z obsługą bankowości internetowej posiadało 2,36 mln przedsiębiorców z sektora MŚP, aktywnie konto wykorzystywało ok. 1,5 miliona przedsiębiorców…

czytaj więcej

Prawo i legislacja - wzory pism

Umowa użyczenia


Umowa o wykonanie prac projektowych


Umowa o prace projektowe w budownictwie i wykonanie nadzoru autorskiego


Umowa licencyjna


Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym


Pozew o obniżenie czynszu


Rozszerzenie powództwa


Pozew o zwolnienie od egzekucji wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego


Wniosek pozwanego o przeprowadzenie mediacji


Wniosek o wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego


Zgodny wniosek o zawieszenie postępowania


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, odrzucające apelację powoda


Odpowiedź na apelację


Cofnięcie apelacji


Skarga dłużnika na czynność komornika